Porty, logistyka

Nowe rozwiązania prawne dla korytarzy przesyłowych są bardzo potrzebne - ocenił prezes PERN "Przyjaźń" Marcin Moskalewicz. Podkreślił też, że z powodu obowiązujących przepisów budowa 62-km odcinka rurociągu trwa aż 11 lat.

W czwartek 11 kwietnia, podczas konferencji PAP nt. projektu ustawy o korytarzach przesyłowych Moskalewicz przypomniał, że 32 proc. sieci przesyłowej PERN ma powyżej 40 lat, a 35 proc. - między 30 a 40 lat. Ponad 30 proc. sieci przesyłowej przekroczyło zakładany przy projektowaniu czas pracy - podkreślił. Zwrócił też uwagę, że jednym z zadań spółki jest zapewnienie bezpieczeństwa energetycznego kraju i w związku z tym czekają ją ważne inwestycje. Najważniejsze projekty to dokończenie budowy trzeciej nitki rurociągu "Przyjaźń", budowa stanowiska w Naftoporcie oraz nowe zbiorniki magazynowe w Gdańsku i Płocku. W dalszych planach jest m.in. rozbudowa rurociągu Gdańsk-Płock i Naftoportu oraz budowa Odessa-Brody. Jako przykład niewydolności obecnych procedur w przypadkach inwestycji liniowych Moskalewicz podał budowę trzeciej nitki rurociągu "Przyjaźń", która trwa od 11 lat. Procedury formalno-prawne dla pozyskania prawa do terenu pod 62 km rurociągu objęły 1699 nieruchomości. W przypadku 269 działek nie doszło do porozumienia z właścicielami i sprawy skierowano na drogę postępowania administracyjnego, dla 162 działek trwa sądowe ustanawianie spadkobierców. Moskalewicz wyraził nadzieję, że w 2014 r. uda się wreszcie budowę dokończyć. Projekt ustawy o korytarzach przesyłowych ma usprawnić i przyspieszyć modernizację oraz rozbudowę infrastruktury liniowej, czyli np. linii energetycznych, gazociągów. Przewiduje m.in. odszkodowania dla właścicieli lub użytkowników nieruchomości, przez które przebiega korytarz. Odszkodowania mają być wyliczane za pomocą specjalnego algorytmu. Proponowane rozwiązania przewidują też, że właściciel nieruchomości będzie mógł dochodzić odszkodowania innego niż ustalonego zgodnie z algorytmem, ale nie będzie to blokowało realizacji inwestycji. (...)

1 1 1 1

Źródło: