Porty, logistyka

Hydrobudowa Gdańsk i Naftoport podpisały umowę na prace hydrotechniczne i konstrukcyjne przy budowie nowego stanowiska przeładunkowego T1 w Naftoporcie. Wartość kontraktu wynosi 26 mln zł. Prace mają się zakończyć w przyszłym roku.

W infrastrukturę przeładunkową nowe stanowisko wyposaży inna firma. Będzie to już piąte stanowisko w Naftoporcie, którego możliwości przeładunkowe wynoszą obecnie 34 mln ton ropy naftowej i paliw rocznie. Inwestycja powiązana jest z rozbudową bazy paliwowej Przedsiębiorstwa Eksploatacji Rurociągów Naftowych Przyjaźń w Porcie Północnym. Baza z rozbudowywanym Naftoportem ma stworzyć w Gdańsku hub paliwowy, który zapewni Polsce bezpieczeństwo dostaw i gromadzenia paliw.

- Takiego hubu w tej części Bałtyku brakuje i stąd zainteresowanie wśród naszych przyszłych partnerów, z którymi prowadzimy rozmowy; stąd podpisywane są listy intencyjne. Z drugiej strony, przy ewentualnej zmianie kierunków dostaw ropy naftowej do polskich rafinerii - co przecież musimy mimo wszystko brać pod uwagę, terminal ze swoją powierzchnią magazynową na ropę naftową i możliwościami operacyjnymi, może się stać jednym z kluczowych elementów zapewnienia bezpieczeństwa energetycznego państwa, w zakresie dostaw ropy naftowej. Będzie też znakomitym uzupełnieniem Naftoportu, który choć ma wystarczające zdolności przeładunkowe ropy z morza, nie dysponuje powierzchnią magazynową - wyjaśniał niedawno Marcin Moskalewicz, prezes PERN Przyjaźń SA.

Łączny koszt inwestycji szacowany jest na ok. 750 mln zł.

Do Naftoportu mogą zawijać tankowce wielkości od 6 tys. ton do 300 tys. ton nośności oraz długości do 340 m i zanurzeniu 15 m. Ograniczenie zanurzenia statków obsługiwanych w bazie do 15 m wynika z niedostatecznej głębokości Cieśnin Duńskich.

Hydrobudowa specjalizuje się w wykonawstwie robót hydrotechnicznych w kraju i za granicą. Zakres działalności obejmuje także budowę obiektów związanych z ochroną środowiska naturalnego, budowli inżynieryjno - przemysłowych oraz inżynierii gruntu.

Jacek Klein

Zaloguj się, aby dodać komentarz

Zaloguj się

1 1 1 1

Źródło:

Newsletter