Porty, logistyka

Zarząd Morskiego Portu Gdańsk ogłosił przetarg na modernizację pomostu połączeniowego bazy przeładunku paliw płynnych w Porcie Północnym. Jedynym kryterium wyboru najkorzystniejszej oferty jest cena.

Zakres robót będzie obejmował reprofilację ścian oczepów podpór, belek i elementów betonowych konstrukcji, wraz z wykończeniem zabezpieczenia przeciwwsiąkowego ich górnych powierzchni. Wymienione zostaną skorodowane łożyska oraz nawierzchnia asfaltowa. Wykonawca zajmie się również zabezpieczeniem antykorozyjnym czołowych powierzchni belek strunobetonowych oraz elementów stalowych, a także zamknie i zabezpieczy rys wytężeniowych belek.

Wykonawca jest zobowiązany do wniesienia wadium w wysokości 60 tys. zł. Oferty można składać w siedzibie Zarządu Morskiego Portu Gdańsk do 19 listopada 2012 roku do godziny 12.00.

Zaloguj się, aby dodać komentarz

Zaloguj się

1 1 1 1

Źródło:

Newsletter