Porty, logistyka

Bałtycki Terminal Kontenerowy w Gdyni w ramach współpracy z firmą Erontrans zaczął prowadzić na terminalu kolejowym przeładunek kontenerów i naczep samochodowych przewożonych na trasie Polska - Skandynawia. Pierwszy pociąg został obsłużony w BCT w sobotę, 20 października. Nowe połączenie wpisuje się w koncepcję autostrad morskich promowanych przez Unię Europejską, a szczególnie w przygotowania w ramach VI Europejskiego Korytarza Transportowego Bałtyk-Adriatyk.  To działanie daje szybkie i bezpośrednie połączenie BCT ze Skandynawią.

Kontrakt z firmą Erontrans oznacza nowy rodzaj usług i rozszerza ofertę Bałtyckiego Terminalu Kontenerowego. Kontenery i naczepy drogowe są przywożone z głębi Polski koleją, w BCT następnie są przeładowywane w systemie ro-ro i wtaczane na promy Stena Lines, aby kontynuować dalszą  podróż do Szwecji. Wagony z kontenerami oraz naczepami samochodowymi przyjeżdżać będą docelowo do BCT trzy razy w tygodniu.  Ładunki finalnie trafią  również do Danii i Norwegii i w odwrotnej relacji ze Skandynawii do Polski.

- Realizacja nowego projektu dowodzi, że infrastruktura kolejowa i sprzęt przeładunkowy, jakim dysponujemy, a także dobra organizacja i doświadczenie pracowników, pozwala na zastosowanie najnowszych i najbardziej zaawansowanych technologii w obrocie intermodalnym. W Europie działania Intermodalne kojarzone są właśnie z wykorzystaniem kolei do przewozu naczep drogowych w ruchu dalekobieżnym, co w Polsce nie jest zjawiskiem częstym.  Uruchomienie tego systemu przeładunków daje BCT szansę na obsługę nowych ładunków oraz stwarza możliwości wejścia na nowe rynki. Stawia nas na  pozycji prekursora i lidera wyznaczającego standardy innym terminalom morskim działającym aktywnie na rynku polskich przewozów intermodalnych - powiedział Piotr Frąckowiak, BCT Intermodal Manager.

Dzięki nowemu połączeniu BCT realizuje już drugą, obok korytarza transportowego Bałtyk-Adriatyk, europejską ideę związaną z optymalizacją transportu międzynarodowego i zmniejszeniem jego szkodliwości dla środowiska naturalnego. Nowe połączenie wpisuje się w koncepcję autostrad morskich, zakładającą wykorzystanie istniejących szlaków morskich i tworzenie nowych regularnych połączeń żeglugowych pomiędzy krajami członkowskimi UE.  

Zaloguj się, aby dodać komentarz

Zaloguj się

1 1 1 1

Newsletter