Porty, logistyka
Minister Infrastruktury zaakceptował do realizacji wnioski Zarządu Morskich Portów Szczecin i Świnoujście S.A. na realizację inwestycji w szczecińskim porcie: budowy infrastruktury portowej dla bazy kontenerowej na Ostrowie Grabowskim oraz budowy infrastruktury Zachodniopomorskiego Centrum Logistycznego. W przypadku budowy infrastruktury dla bazy kontenerowej kwota dofinansowania ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego wyniesie 53 397 000,00 PLN, natomiast na budowę Zachodniopomorskiego Centrum Logistycznego kwota dofinansowania wynosić będzie 21 600 000,00 PLN. Zachodniopomorskie Centrum Logistyczne powstanie na terenach o powierzchni około 30 ha w głównym ciągu komunikacyjnym rejonu przeładunków drobnicy konwencjonalnej, w bezpośrednim sąsiedztwie projektowanego terminalu kontenerowego na Ostrowie Grabowskim. W ramach inwestycji przewiduje się między innymi: przygotowanie terenu o powierzchni 25,5 ha, budowę parkingu dla samochodów ciężarowych wraz z niezbędną infrastrukturą, budowę dróg dojazdowych o łącznej długości 1850 m, doprowadzenie torów kolejowych o łącznej długości 1300 m, budowę zasilania energetycznego, sieci wodno-kanalizacyjnej oraz infrastruktury systemu informatycznego. Realizacja tego projektu stwarza możliwości pełnienia przez port funkcji nowoczesnego centrum logistycznego i udostępnienie potencjalnym partnerom w pełni uzbrojonych dużych powierzchni pod budowę nowoczesnych magazynów i placów składowych. Kompleksowe zagospodarowanie terenu wzbogaci ofertę usługową portu, poprawi warunki przemieszczania i przechowywania ładunków, stworzy możliwości w pełni profesjonalnej działalności dystrybucyjnej oraz usprawni obsługę klientów poprzez wdrożenie informatycznych technologii identyfikacji i śledzenia ładunku. Inwestycja przyczyni się do włączenia portu w Szczecinie do europejskiej sieci centrów logistycznych, co z pewnością podniesie atrakcyjność gospodarczą naszego regionu. Obszarem intensywnego rozwoju funkcji przeładunkowych staną się w najbliższym czasie tereny o łącznej powierzchni 175 ha zlokalizowane na półwyspie Ostrów Grabowski. W ramach prowadzonych prac wykonano połączenie wyspy Ostrów Grabowski z rejonem Łasztowni groblą przez rzekę Duńczycę, uzdatniono znaczną część terenu, wybudowano place składowe o łącznej powierzchni 55 tys. m. kw. jako zaplecze II linii przyszłej bazy kontenerowej, wybudowano także nowoczesną oczyszczalnię ścieków i główny punkt zasilania energetycznego. Obecnie trwają prace nad zagospodarowaniem ok. 15 ha terenu w części południowej i południowo-zachodniej Ostrowa Grabowskiego, przeznaczonych pod budowę infrastruktury portowej dla potrzeb przyszłego terminalu kontenerowego o zdolności przeładunkowej 80 tys. TEU rocznie. Tereny Ostrowa Grabowskiego doskonale nadają się na lokalizację przemysłu przyportowego. Z myślą o inwestorach zainteresowanych tego typu działalnością zarezerwowano całą wschodnią część półwyspu. W listopadzie zostanie ogłoszony przetarg na wykonanie prac budowlanych, którego rozstrzygniecie nastąpi w ciągu trzech miesięcy. Pierwsze prace powinny rozpocząć się wiosną przyszłego roku.

Zaloguj się, aby dodać komentarz

Zaloguj się

1 1 1 1

Newsletter