Porty, logistyka
- Wiceminister Zbigniew Rapciak w Gdańsku– Program rozwoju infrastruktury dla województwa pomorskiego jest bardzo bogaty. Obejmuje między innymi budowę autostrady A1, dróg ekspresowych S6 i S7, modernizację linii kolejowej E65/CE65 oraz poprawę dostępu do portów morskich - powiedział Podsekretarz Stanu Zbigniew Rapciak 11 lutego br. w Gdańsku, podczas uroczystości otwarcia pierwszej edycji Targów Inwestycji i Kooperacji INFRASTRUKTURA POMORZE 2009. – Nasz rząd zdecydował, podobnie jak rządy Stanów Zjednoczonych czy Francji, że inwestycje w infrastrukturę będą najlepszym sposobem na złagodzenie obecnego spowolnienia gospodarczego. Dowodzi tego także historia gospodarcza świata – dodał Wiceminister.

11.02.2009 r. - Wiceminister Zbigniew Rapciak w Gdańsku

- W kadencji rządu koalicji PO-PSL podpisaliśmy już umowy na budowę ponad 760 km dróg krajowych, w tym 400 km autostrad. Nasze drogi stają się bezpieczniejsze. W 2008 r. spadła liczba zarówno wypadków drogowych, jak i poszkodowanych w nich osób – poinformował Podsekretarz Stanu Z. Rapciak podczas otwarcia tragów. – Jesteśmy przekonani, że program budowy dróg ekspresowych i autostrad ma zabezpieczenie finansowe. Środki na jego realizację, będą pochodziły z funduszy europejskich, międzynarodowych instytucji finansowych czy z budżetu państwa. Inwestycje drogowe będą również realizowane w systemie Partnerstwa Publiczno – Prywatnego (PPP), które już sprawdziło się np. przy budowie autostrady A1 na Pomorzu – powiedział Wiceminister. 

- Wiceminister Zbigniew Rapciak w GdańskuTargi Infrastruktura w Gdańsku wpisują się w przygotowania Pomorza do realizacji EURO 2012. To najnowsze przedsięwzięcie Międzynarodowych Targów Gdańskich, organizowane przy współpracy Marszałka Województwa Pomorskiego. Patronat Honorowy nad tym wydarzeniem odjęło Ministerstwo Infrastruktury.

Celem targów jest prezentacja zarówno oferty firm działających na Pomorzu, jak i planów inwestycyjnych władz rządowych i samorządowych. Podczas uroczystości otwarcia targów Wicemarszałek Województwa Pomorskiego Mieczysław Struk przedstawił bardzo szeroki program inwestycji infrastrukturalnych i energetycznych w regionie.

Targi Infrastruktura to także platforma służąca rozwinięciu współpracy pomiędzy podmiotami działającymi w województwie a potencjalnymi wykonawcami, dostawcami i producentami. To możliwość wymiany poglądów z przedstawicielami władz i instytucji odpowiedzialnych za rozwój infrastruktury.

W pierwszej edycji targów uczestniczy ponad 70 wystawców, którzy reprezentują branże infrastrukturalne, m.in. drogową, lotniczą i portową. Ekspozycji targowej towarzyszy bogaty program konferencji branżowych, prezentacje, pokazy oraz spotkania biznesowe.

Targi INFRASTRUKTURA POMORZE 2009 potrwają do 13 lutego br.

Justyna
1

Źródło: