Porty, logistyka
Przedstawiciele Zarządu Morskich Portów Szczecin i Świnoujście S.A. spotkali się z Johnem Steenem Mikkelsenem dyrektorem firmy Scandlines - jednego z największych operatorów promowych w Europie. Celem spotkania było omówienie możliwości nawiązania współpracy między ZMPSiŚ S.A. oraz firmą Scandlines szczególnie biorąc pod uwagę fakt, że dotychczas Scandlines nie oferuje bezpośrednich połączeń promowych z polskimi portami.


John S. Mikkelsen z zainteresowaniem obejrzał należący do Zarządu Morskich Portów Szczecin i Świnoujście S.A. terminal promowy w Świnoujściu, wysłuchał informacji o planowanej modernizacji terminalu i wydłużenia stanowiska nr 6, aby przystosować je do obsługi promów o długości przekraczającej 200 metrów.

P
rezes Scandlines wyraził zainteresowanie uruchomieniem połączenia promowego Scandlines do Świnoujścia.

Rozważnie prowadzona i zgodna z oczekiwaniami armatorów polityka inwestycyjna, której efektem będzie między innymi przystosowanie terminalu promowego w Świnoujściu do obsługi coraz większych jednostek oraz przemyślana strategia marketingowa. może wkrótce przynieść efekty, bowiem zainteresowanie uruchomieniem stałych połączeń promowych ze Świnoujściem wyraża coraz więcej armatorów promowych, w tym także ci najwięksi, do których z pewnością należy duński Scandlines.

A
by zrealizować zamierzenia związane z rozwojem połączeń promowych z/do Świnoujścia konieczne są duże inwestycje, które przyczynią się do zwiększenia możliwości obsługi pasażerów i ładunków na terminalu.

Wojciech Sobecki
1