Egzamin MARLINS. Marlins English Language Test for Offshore

Treść ogłoszenia

Akredytowane Centrum Egzaminacyjne Marlins® Potwierdź z nami swoją znajomość branżowego języka!
Marlins English Language Test for Offshore Workers

Egzamin Marlins ® pozwala operatorom statków i pracownikom przemysłu offshore wykazać, że ich pracownicy niezależnie od narodowości, zostali poddani profesjonalnej ocenie zdolności porozumiewania się w branżowym języku angielskim. Marlins English Language Test for Offshore Workers sprawdza poziom rozumienia ze słuchu, wiedzę gramatyczną, znajomość słownictwa, wymowę oraz umiejętność czytania ze zrozumieniem.

Jednym z 12 autoryzowanych w Polsce i ponad 200 na świecie ośrodków Marlins jest Agencja Rozwoju Pomorza.

Szczegóły: https://www.szkolenia.arp.gda.pl/2279,egzamin-marlins