GT. Odstąpię GT.

Treść ogłoszenia

Odstąpię GT. kolfisch@tutanota.com