Offshore

Panel dyskusyjny "Dialog i współpraca na rzecz sukcesu offshore wind w Polsce" odbył się podczas konferencji OffshoreWindPoland, którą zorganizowało Polskie Stowarzyszenie Energetyki Wiatrowej.

Wśród rozmów uczestników Okrągłego Stołu dominowały wątki dotyczące kształcenia przyszłych kadr sektora offshore wind, sprawnego i przejrzystego procesu administracyjnego czy zaangażowania mieszkańców nadmorskich miejscowości.

"Jesteśmy zakładnikami monokultury gospodarczej, jaką jest turystyka. Dlatego budowa morskich fam wiatrowych daje nowe nadzieje na rozwój" - stwierdził Andrzej Strzechmiński, burmistrz miasta Łeba.

"Skoro offshore wind ma stać się istotnym kołem zamachowym polskiej gospodarki, to instytucje rządowe i agencje powinny premiować firmy, które chcą włączyć się w tę branżę" - mówiła Agnieszka Rodak, MBA, prezeska Rumia Invest Park. 

"Jesteśmy na początku wspólnej drogi, która będzie trwała 30 lat. Ciężko budować relacje poprzez platformy internetowe. Łatwiej robić to poprzez obecność i edukację wśród lokalnej społeczności" - dodał Tomasz Laskowicz z Łebskiego Klubu Żeglarskiego.

Okrągły Stół służył wymianie poglądów na temat możliwości, jakie niesie ze sobą morska energetyka wiatrowa i wypracowaniu działań, które zaangażują szerokie spektrum interesariuszy w rozwój tego sektora. Dziękujemy wszystkim uczestniczkom i uczestnikom spotkania.

Equinor i Polenergia budują na Morzu Bałtyckim trzy farmy wiatrowe o łącznej mocy 3 GW. Projekty bałtyckie zasilą czystą energią ponad 4 miliony gospodarstw domowych.

rel (Polenergia)

Zaloguj się, aby dodać komentarz

Zaloguj się

1 1 1 1
Waluta Kupno Sprzedaż
USD 3.958 4.038
EUR 4.2519 4.3377
CHF 4.4334 4.523
GBP 5.0214 5.1228

Newsletter