Offshore

Polskie Sieci Elektroenergetyczne, w odpowiedzi na wniosek spółki MFW Bałtyk II, określiły warunki przyłączenia dla morskiej farmy wiatrowej Bałtyk Środkowy II - ponformowała Polenegria w komunikacie. Zgodnie z otrzymanymi warunkami przewidziano możliwość przyłączenia morskiej farmy wiatrowej o łącznej mocy 240 MW.

"Warunki przyłączenia określają m.in. inwestycje po stronie MFW Bałtyk II sp. z o. o. oraz PSE, których realizacja będzie konieczna dla zapewnienia przyłączenia i wyprowadzenia mocy z planowanej morskiej farmy wiatrowej oraz niezbędny zakres uzgodnień tych inwestycji z Prezesem Urzędu Regulacji Energetyki" - napisano w komunikacie.

Polenegia poinformowała, że otrzymanie omawianych warunków przyłączenia dla morskiej farmy wiatrowej Bałtyk Środkowy II oznacza możliwość zwiększenia łącznej mocy morskich farm wiatrowych, rozwijanych przez spółki MFW Bałtyk II sp. z o. o. i MFW Bałtyk III sp. z o. o., z 1200 MW do 1440 MW.

ana/

1 1 1 1

Źródło: