Offshore

Polenergia SA („Polenergia”) największa polska prywatna, pionowo zintegrowana grupa energetyczna, podpisała umowę z Equinor (dawny Statoli) umożliwiającą wspólną realizację projektów morskich farm wiatrowych na Bałtyku o planowanej mocy 1200 MW.

W marcu 2018 roku Polenergia podjęła współpracę z Equinor (dawny Statoil) zakładającą wspólną realizację na Bałtyku morskich farm wiatrowych. Podpisanie właściwej umowy inwestycyjnej uzależnione było od uzyskania zgody Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów na transakcję oraz rejestracji podwyższenia kapitału spółek Polenergia Bałtyk II i Polenergia Bałtyk III. W zaledwie dwa miesiące od podpisania porozumienia spełnione zostały dwa kluczowe warunki, które umożliwiły podpisanie 22 maja 2018 roku umowy przyrzeczonej przenoszącej na Equinor własność połowy udziałów w obu spółkach. Jednocześnie Polenergia podpisła z Equinor umowy dotyczące rozwoju oraz realizacji projektów budowy morskich farm wiatrowych na Bałtyku.

- Krok po kroku realizujemy ambitny projekt, który zapewni nowe moce wytwórcze, tak potrzebne w polskim systemie elektroenergetycznym w najbliższych latach. Mamy już partnera, który do obu morskich projektów wniesie zoptymalizowane kosztowo, sprawdzone i przede wszystkim nowoczesne technologie. Chcemy by z pierwszej naszej farmy wiatrowej Polenergia Bałtyk III popłynął prąd do polskiego wybrzeża jeszcze przed 2025 rokiem. Nie będzie to jednak możliwe bez szybkiego ustalenia reguł systemu wsparcia dla morskiej energetyki wiatrowej. Wierzymy, że to zadanie zostanie rozwiązane jeszcze w tym roku, tak by nowe zasady regulacyjne oraz wsparcie dla technologii offshore w Polsce zaczęły obowiązywać w 2019 roku – mówi Jacek Głowacki, prezes zarządu Polenergii.

Polenergia jako pierwszy i jedyny podmiot w Polsce dysponuje obecnie dwiema prawomocnymi decyzjami środowiskowymi oraz podpisaną umową przyłączeniową, które pozwalają prowadzić prace nad projektami technicznymi dwóch morskich farm wiatrowych o planowanej łącznej mocy do 1200 MW. Dzięki bardzo dobrym warunkom wietrznym na Bałtyku, możliwe będzie bardziej efektywne wykorzystanie energii oraz zmniejszenie zużycia urządzeń, czyniąc z morskich farm wiatrowych stabilne źródło energii odnawialnej.

Farmy Wiatrowe Polenergia Bałtyk II i Polenergia Bałtyk III są strategiczną inwestycją, która pozwoli nie tylko spółce, ale przede wszystkim polskiej gospodarce uzyskać szereg istotnych korzyści gospodarczych. Polska to rynek o dużym potencjale wzrostu, który jest dobrze przygotowany do rozwoju silnej morskiej energetyki wiatrowej. Z wyliczeń ekspertów wynika, że budowa na Morzu Bałtyckim do 2030 roku farm wiatrowych o łącznej mocy 6000 MW, może zwiększyć polski PKB o 60 mld PLN i spowodować powstanie dodatkowych 77 tysięcy nowych miejsc pracy.

rel (Polenergia)

Zaloguj się, aby dodać komentarz

Zaloguj się

1 1 1 1
Waluta Kupno Sprzedaż
USD 3.958 4.038
EUR 4.2519 4.3377
CHF 4.4334 4.523
GBP 5.0214 5.1228

Newsletter