Offshore

PGNiG Upstream International, spółka należąca do Polskiego Górnictwa Naftowego i Gazownictwa SA, otrzymała 40 proc. udziałów jako operator w koncesji PL 799, zlokalizowanej na Morzu Norweskim. Partnerami PGNiG UI na nowej koncesji zostały firmy Statoil Petroleum AS, VNG Norge AS oraz Explora Petroleum AS, które otrzymały po 20 proc. udziałów każda.

Przyznanie statusu operatora na koncesji PL799 stanowi kolejny, istotny krok w rozwoju spółki. Partnerami PGNiG UI na nowej koncesji są firmy naftowe z szerokim doświadczeniem w branży poszukiwaczo-wydobywczej nie tylko w Norwegii, ale i innych rejonach świata. Po raz pierwszy w historii partnerem na koncesji operatorskiej PGNiG UI została największa norweska firma Statoil, co ma szczególne znaczenie dla pozycji i rozwoju polskiej spółki w Norwegii.

Koncesja PL799 znajduje się w niewielkiej odległości od złoża Skarv będącego w produkcji od końca 2012 roku oraz złoża Snadd znajdującego się w fazie planowania zagospodarowania.

W obydwu złożach PGNiG UI posiada udziały.

Partnerzy koncesyjni mają dwa lata na wykonanie stosownych analiz geologicznych i geofizycznych, których celem będzie dokładne oszacowanie potencjału naftowego obszaru koncesji. W okresie tym zostanie podjęta decyzja o odwierceniu otworu poszukiwawczego lub zwolnieniu koncesji bez wierceń (drill or drop decision).

W chwili obecnej PGNiG UI posiada udziały w 17 koncesjach zlokalizowanych na Norweskim Szelfie Kontynentalnym na Morzu Północnym, Morzu Norweskim oraz Morzu Barentsa. W portfelu koncesji PGNiG UI znajdują się koncesje obejmujące udziały w 4 złożach produkcyjnych - Skarv, Vilje, Vale i Morvin, w 2 złożach będących w fazie zagospodarowania - Snadd i Gina Krog oraz 8 koncesjach poszukiwawczych.

W ramach rundy koncesyjnej APA 2014, rząd norweski przydzielił 20 stycznia 2015 roku, 43 firmom naftowym udziały w 54 koncesjach poszukiwawczo-wydobywczych, zlokalizowanych na szelfie norweskim. Najwięcej z przydzielonych koncesji znajduje się na Morzu Północnym (34). Szesnaście zlokalizowanych jest na Morzu Norweskim, a cztery na Morzu Barentsa. 

1 1 1 1

Źródło:

Newsletter