Artykuły

Firma Hitachi ABB Power Grids ogłosiła dziś, że zdobyła kolejne duże zamówienie od Dogger Bank Wind Farm na podłączenie trzeciego łącza przesyłowego z największej na świecie morskiej farmy wiatrowej oddalonej o ponad 130 km od lądu Wielkiej Brytanii.

Farma wiatrowa Dogger Bank na Morzu Północnym będzie miała łączną zainstalo-waną moc 3,6 GW, co wystarczy do zasilenia sześciu milionów brytyjskich domów.* To nowe zamówienie rozszerza trwającą budowę farm Dogger Bank A i B o etap C. Kontrakt ten jest uzależniony od zamknięcia finansowego trzeciego etapu farmy wia-trowej Dogger Bank, które jest obecnie przewidywane na koniec 2021 roku.

Farma wiatrowa Dogger Bank została zbudowana jako joint venture pomiędzy SSE Renewables i Equinor (50:50). Firma Eni obejmie 20% udziałów w dwóch pierwszych etapach, pod warunkiem uzyskania zgód organów regulacyjnych i kredytodawców na jej przystąpienie do joint venture, co ma nastąpić na początku 2021 roku.

Dostarczając wiodącą na rynku, kompaktową technologię wysokiego napięcia prądu stałego, HVDC Light®, Hitachi ABB Power Grids kontynuuje rozwój morskiej energetyki, umożliwiając wydajny przesył i elastyczną integrację odległych morskich elektrowni wiatrowych z siecią lądową. Farma wiatrowa Dogger Bank znacząco przyczyni się do realizacji celów rządu brytyjskiego, polegających na pozyskaniu do 40 GW mocy z morskiej energetyki wiatrowej i zmniejszeniu emisji o 68% do 2030 roku.

Technologia HVDC Light® jest kluczowym elementem umożliwiającym funkcjonowanie farm wiatrowych oddalonych od wybrzeży Wielkiej Brytanii. Obecnie najnowszy system HVDC Light zapewnia najbardziej kompaktową budowę i najniższe straty energii w całej branży energetycznej. Zgodnie z niezależną oceną cyklu życia, wdrożenie tej innowacyjnej technologii zmniejszy emisję CO2 w całym okresie eksploatacji o prawie dwie trzecie, w porównaniu z wcześniej zrealizowanymi instalacjami, wspierając transformację w kierunku zielonej energii i silny globalny trend w dążeniu do systemów energetycznych neutralnych pod względem emisji dwutlenku węgla.

Wspólnie z klientami i partnerami odgrywamy kluczową rolę w przyspieszeniu transformacji energetycznej - powiedział Niklas Persson, dyrektor zarządzający jednostki biznesowej Stacji i Systemów Elektroenergetycznych w Hitachi ABB Power Grids. - Technologia HVDC w znacznym stopniu przyczynia się do osiągnięcia neutralnej pod względem emisji dwutlenku węgla przyszłości energetycznej, umożliwiając integrację energii odnawialnej wytwarzanej na dużą skalę i dużą odległość - dodał. - Fakt, że zostaliśmy wybrani po raz kolejny, podkreśla zaufanie naszych klientów do naszych światowej klasy kompetencji i możliwości dostaw.

Potwierdzenie naszej współpracy z Hitachi ABB Power Grids przy wszystkich trzech etapach budowy farmy wiatrowej Dogger Bank to kolejny ważny kamień milowy dla naszego przełomowego na skalę światową rozwoju - powiedział Steve Wilson, dyrektor projektu farmy wiatrowej Dogger Bank. – Kompleksowa współpraca umożliwi nam osiągnięcie optymalnej wydajności podczas projektowania, zaopatrzenia i prac budowlanych, natomiast wykorzystanie wiodącej na rynku technologii HVDC zapewni wydajny i niezawodny przesył energii odnawialnej dla sześciu milionów gospodarstw domowych w Wielkiej Brytanii, gdy wszystkie komponenty farmy wiatrowej zaczną działać w wymaganym czasie.

To ważny kamień milowy dla farmy wiatrowej Dogger Bank - powiedział Halfdan Brustad, wiceprezes ds. Dogger Bank w Equinor. - Wykorzystanie technologii HVDC jest korzystnym rozwiązaniem dla morskiej energetyki wiatrowej przy dużej odległości od brzegu i będzie to pierwsze rozwiązanie off-shore HVDC w Wielkiej Brytanii, otwierające nowe rynki i możliwości. Wybór Hitachi ABB Power Grids to przykład współpracy międzybranżowej, która pozwoli na wykorzystanie najlepszej wiedzy specjali-stycznej w celu pomyślnej realizacji projektu Dogger Bank.

 

Umożliwienie transformacji energetycznej dzięki technologii HVDC

Technologia HVDC została uznana za kluczową technologię umożliwiającą przejście na czystą energię, przyczyniając się do realizacji 7. celu zrównoważonego rozwoju ONZ: zwiększenia dostępu do przystępnej cenowo, niezawodnej, zrównoważonej i dostępnej dla wszystkich energii generowanej w oparciu o najnowsze technologie.

Firma Hitachi ABB Power Grids była pionierem wdrożenia technologii HVDC ponad 65 lat temu. HVDC Light®, wynaleziona przez Hitachi ABB Power Grids w oparciu o technologię VSC (Voltage Sourced Converter), jest wysoce skuteczną i wydajną alternatywą dla systemów prądu przemiennego, umożliwiającą przesyłanie dużych ilości energii elektrycznej ze zwiększoną mocą, na większe odległości i przy mniejszych stratach elektrycznych.

HVDC Light® przyczynia się do bezpiecznego i stabilnego przesyłu energii elektrycznej przez sieci, które działają na różnych poziomach napięć i częstotliwościach. Dzięki temu technologia ta nadaje się do integracji źródeł energii odnawialnej, takich jak morskie farmy wiatrowe co pozwala zwiększyć moc sieci prądu przemiennego. Ta zaawansowana technologia posiada również możliwość tzw. black-startu, który pozwala na szybkie przywrócenie prawidłowej pracy sieci w przypadku przerwy w dostawie energii.

Firma Hitachi ABB Power Grids zrealizowała ponad połowę światowych projektów HVDC. Należą do nich projekty podłączenia do sieci morskiej energii wiatrowej na Morzu Północnym, takie jak DolWin 1 i 2 oraz pierwsza na świecie morska farma wiatrowa BorWin1. Ponadto, Hitachi ABB Power Grids odgrywa główną rolę w podłączeniu należącego do SSEN Transmission przyłącza Szetland do systemu HVDC Caithness-Moray z siecią przesyłową na obszarze Wielkiej Brytanii.

rel (Hitachi ABB Power Grids)

Zaloguj się, aby dodać komentarz

Zaloguj się

1 1 1 1

Newsletter