Prawo, polityka
0
Sejmowe podsumowanie Kongresu Morskiego

Sejmowe podsumowanie Kongresu Morskiego

0 | 24 lipca 2015

W środę, 22 lipca w Sejmie odbyło się spotkanie podsumowujące III Międzynarodowy Kongres Morski. - Nakreślone priorytety polityki morskiej państwa do 2020 r. z perspektywą do 2030 r., prace ...

1
Rząd przyjął projekt noweli ustawy o żegludze śródlądowej

Rząd przyjął projekt noweli ustawy o żegludze śródlądowej

2 | 21 lipca 2015

Rada Ministrów 21 lipca 2015 r. przyjęła projekt ustawy o zmianie ustawy o żegludze śródlądowej. Głównym celem proponowanej nowelizacji jest wdrożenie do polskiego porządku prawnego przepisów dyr...

2
Zmiany w Zasadach klasyfikacji statków śródlądowych

Zmiany w Zasadach klasyfikacji statków śródlądowych

0 | 20 lipca 2015

Z dniem 1 lipca 2015 r., w celu dostosowania wymagań klasyfikacyjnych do wymagań określonych w Dyrektywie 2006/87/WE, Polski Rejestr Statków S.A. dokonał zmian w Przepisach klasyfikacji i budowy ...

3
Żegluga wbrew przepisom. Morski Oddział Straży Granicznej skontrolował w weekend m.in. ...

Żegluga wbrew przepisom. Morski Oddział Straży Granicznej skontrolował w weekend m.in. ...

3 | 20 lipca 2015

Naruszenia przepisów bezpieczeństwa żeglugi, dotyczących rybołówstwa oraz brak dokumentów uprawniających do przekroczenia morskiej granicy państwowej stwierdzili w kontrolowanych w weekend na Bał...

4
Referendum ogólnokrajowe na statkach morskich

Referendum ogólnokrajowe na statkach morskich

0 | 15 lipca 2015

Ministerstwo Infrastruktury i Rozwoju informuje, że zgodnie z postanowieniem Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 17 czerwca 2015 r. o zarządzeniu ogólnokrajowego referendum (Dz. U. poz. 8...

5
95 sesja Komitetu Bezpieczeństwa na Morzu (MSC) – IMO wprowadza paliwa gazowe

95 sesja Komitetu Bezpieczeństwa na Morzu (MSC) – IMO wprowadza paliwa gazowe

0 | 14 lipca 2015

Przyjęcie Międzynarodowego Kodeksu bezpieczeństwa statków napędzanych LNG lub innymi paliwami o niskiej temperaturze zapłonu (Kodeks IGF) to jedna z ważniejszych decyzji podjętych podczas 95 sesj...

6
Odpowiedzialność skipera jachtu

Odpowiedzialność skipera jachtu

0 | 08 lipca 2015

Na wstępie należy wskazać, iż zagadnienie odpowiedzialności skipera zostanie przeanalizowane w niniejszym artykule w oparciu o przepisy polskie. W przepisach krajowych nie występuje definicja poj...

7
Zagospodarowanie przestrzenne obszarów morskich

Zagospodarowanie przestrzenne obszarów morskich

0 | 08 lipca 2015

Rada Ministrów 7 lipca 2015 r. przyjęła Projekt ustawy o zmianie ustawy o obszarach morskich Rzeczypospolitej Polskiej i administracji morskiej oraz niektórych innych ustaw. Celem proponowanej no...

8
Harmonizacja przepisów PRS dla masowców i zbiornikowców z Common Structural Rules

Harmonizacja przepisów PRS dla masowców i zbiornikowców z Common Structural Rules

1 | 07 lipca 2015

Polski Rejestr Statków przedstawił szczegóły harmonizacji jego przepisów z przepisami IACS Common Structural Rules, które weszły w życie z dniem 1 lipca 2015 r. 1 komentarz

9
Nowe zasady wydawania interpretacji prawa podatkowego

Nowe zasady wydawania interpretacji prawa podatkowego

1 | 24 czerwca 2015

Niedawno Minister Finansów podpisał dwa rozporządzenia, które zasadniczo zmieniły zasady wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego w Polsce. Nowe przepisy wejdą w życie od 1 lipca 2015 ...

10
Polska w Radzie Wykonawczej Międzyrządowej Komisji Oceanograficznej UNESCO

Polska w Radzie Wykonawczej Międzyrządowej Komisji Oceanograficznej UNESCO

1 | 26 czerwca 2015

23 czerwca 2015 r. podczas 28. sesji Zgromadzenia Międzyrządowej Komisji Oceanograficznej UNESCO (IOC) Polska została wybrana do Rady Wykonawczej IOC. 1 komentarz

11
Projekt ustawy przyjęty. Co z powrotem statków pod polską banderę?

Projekt ustawy przyjęty. Co z powrotem statków pod polską banderę?

1 | 25 czerwca 2015

Rząd przyjął projekt ustawy o pracy na morzu. Dokument musi jednak ostatecznie przegłosować Sejm. Ustawa reguluje standardy życia marynarzy na statkach. Nie ma w niej jednak zapisów, które umożli...

12
Regulacje pracy na morzu

Regulacje pracy na morzu

3 | 24 czerwca 2015

Rada Ministrów 23 czerwca 2015 r. przyjęła projekt ustawy o pracy na morzu. Nowe rozwiązania regulują zagadnienia dotyczące: praw i obowiązków stron umowy o pracę na statkach morskich o polskiej ...

13
Anna Wypych-Namiotko o zadaniach Międzynarodowej Organizacji Morskiej

Anna Wypych-Namiotko o zadaniach Międzynarodowej Organizacji Morskiej

0 | 15 czerwca 2015

Jakie zadania stoją przed przedstawicielami stałymi do Międzynarodowej Organizacji Morskiej? O tym w krótkiej rozmowie z Anną Wypych-Namiotko - przedstawicielką Polski w IMO i Ambasadorką Wista I...