Katalog firm

URZĄD ŻEGLUGI ŚRÓDLĄDOWEJ WE WROCŁAWIU

ul. Kleczkowska 52, 50-227, WROCŁAW
(+48 71) 329 18 93
(+48 71) 329 18 93
www.uzs.gov.pl
urzad@wroc.uzs.gov.pl