Katalog firm

URZĄD ŻEGLUGI ŚRÓDLĄDOWEJ W SZCZECINIE

pl. Batorego 4, 70-207, SZCZECIN
(+48 91) 434 02 79
(+48 91) 434 01 29
www.uzs.gov.pl
urzad@szn.uzs.gov.pl