Katalog firm

MORSKA SŁUŻBA POSZUKIWANIA I RATOWNICTWA

Adres: ul. Hryniewieckiego 10 skr. poczt. 375, 81-340, GDYNIA
Tel: (+48 58) 661 52 22
Fax: (+48 58) 620 53 38
WWW: www.sar.gov.pl
E-Mail: polratok.1@sar.gov.pl