Katalog firm

URZĄD ŻEGLUGI ŚRÓDLĄDOWEJ w WARSZAWIE

Adres: ul. Zamoyskiego 2, 03 - 801 , Warszawa
Tel: (0 22) 619 19 70
Fax: (0 22) 619 19 70
WWW: www.uzswawa.republika.pl
E-Mail: urzad@waw.uzs.gov.pl