Katalog firm

URZĄD ŻEGLUGI ŚRÓDLĄDOWEJ w GDAŃSKU

ul. Toruńska 8/4, 80-822 , Gdańsk
(0 58) 301 84 14
(0 58) 346 21 55
www.gda.uzs.gov.pl
urzad@gda.uzs.gov.pl