Katalog firm

DET NORSKE VERITAS POLAND Sp. z o.o. (DNV GL)

ul. Łużycka 6E, 81-537, Gdynia
(58) 51 15 000
(58) 51 15 011
www.dnvgl.com
gdansk.maritime@dnvgl.com

Stawiając sobie za cel ochronę życia, majątku i środowiska, DNV GL pomaga swoim klientom zapewnić bezpieczny i zrównoważony rozwój działalności. Spółka to największe ogólnoświatowe towarzystwo klasyfikacyjne. Jest również wiodącym doradcą technicznym dla branży ropy naftowej i gazu oraz czołowym ekspertem w zakresie energetyki. DNV GL to także jedna z największych globalnych organizacji certyfikujących.

Gdynia
81-537 Gdynia
ul. Łużycka 6e
tel. +48 58 51 15 000
fax: +48 58 51 15 011

Klasyfikacja statków:
Tel.: +48 58 51 15 050
Fax: +48 58 51 15 099
E-mail: gdansk.maritime@dnvgl.com

Advisory, Development and Academy Poland (ADAP)
Tel.: +48 58 51-15-061
Fax: +48 58 51-15-102
E-mail: jan.talaska@dnvgl.com

Approval Centre Poland (ACP)
Tel.: +48 58 51-15-025
Fax: +48 58 51-15-132
E-mail: acp@dnvgl.com

Business Assurance Poland
Tel.: +48 58 51-15-020
Fax: +48 58 51-15-044
E-mail: certification.pl@dnvgl.com

Katowice
40-018 Katowice
ul. Sowińskiego 46
Tel.: +48 32 351 24 72 (CMC), +48 32 351 24 71 (CERT)
Fax: +48 58 5115 011
E-mail: katowice@dnvgl.com

Warszawa
00-876 Warszawa
ul. Ogrodowa 58
Tel.: +48 22 52-01-890
Fax: +48 22 52-01-891

Szczecin
71-011 Szczecin
ul. Mieszka I 82-83
Tel.: +48 91 43-15-330
Fax: +48 91 43-15-331
E-mail: szczecin@dnvgl.com