Katalog firm

FORUM OKRĘTOWE Związek Pracodawców

Adres: ul. Uphagena 23, 80-237, GDAŃSK
Tel: (+48 58) 345 82 89, (+48) 58 520 70 91
Fax: (+48 58) 520 70 90
WWW: www.forumokretowe.org.pl
E-Mail: forum@forumokretowe.org.pl

O Nas

Związek Pracodawców FORUM OKRĘTOWE jest stowarzyszeniem funkcjonującym na podstawie ustawy o organizacjach zawodowych. Powstał w 1993 roku jako wynik dążeń środowiska przemysłu okrętowego do stworzenia formy organizacyjnej kontaktów stoczni i wytwórców wyposażenia, a także innych instytucji związanych z przemysłem. Inicjatorem powstania Związku Pracodawców FORUM OKRĘTOWEGO był nestor polskiego przemysłu okrętowego prof. Jerzy Wojciech Doerffer – pierwszy Prezes stowarzyszenia.

FORUM OKRĘTOWE jest członkiem organizacji SEA Europe (dawniej CESA) zrzeszającej stocznie i producentów wyposażenia okrętowego z Europy a także Turcji. Jest również członkiem Polskiej Konfederacji Pracodawców Prywatnych LEWIATAN.

Celem statutowym FORUM OKRĘTOWEGO jest wpływanie na tworzenie pomyślnych warunków rozwoju polskiego przemysłu okrętowego, organizowanie różnych form współpracy pomiędzy członkami, a także ochrona ich interesów i reprezentowanie zarówno w kraju jak i zagranicą.

Firmy zrzeszone w Związku Pracodawców FORUM OKRĘTOWE zawsze reprezentują wysoki poziom zawodowy i łącznie posiadają ogromny potencjał intelektualny. Członkami FORUM OKRĘTOWEGO są stocznie produkcyjne i remontowe, dostawcy usług, kooperanci i producenci wyposażenia okrętowego, a także inne firmy i instytucje aktywne w branży przemysłu stoczniowego. Można wśród nich wyróżnić wyższe uczelnie, ośrodki badawczo rozwojowe, firmy projektowe, towarzystwa klasyfikacyjne, banki i kancelarie prawne.

FORUM OKRĘTOWE łączy nadzieja i przekonanie, że razem możemy więcej, że działając wspólnie i w porozumieniu osiągamy w biznesie sukces, że zapewniamy stabilną, ciekawą i satysfakcjonującą pracę wielu tysiącom osób.

Zakres działania:

  • ochrona praw i reprezentowanie interesów członków
  • tworzenie warunków rozwoju przemysłu okrętowego, przemysłu remontu statków i oceanotechniki oraz ich zaplecza kooperacyjnego i badawczego
  • popieranie współpracy i wymiany usług pomiędzy członkami
  • wpływanie na funkcjonowanie i kształt rozwiązań legislacyjnych
  • reprezentowanie polskiego przemysłu okrętowego wobec organizacji i stowarzyszeń międzynarodowych

Kontakt: Forum Okrętowe