Inne

W związku z dalszym przyborem Wisły w siedmiu położonych nad rzeką gminach powiatu płockiego obowiązuje alarm przeciwpowodziowy. Stany alarmowe zostały przekroczone na wodowskazach m.in. w Wyszogrodzie, Kępie Polskiej i w Wykowie pod Płockiem. Spodziewany jest dalszy wzrost poziomu wody.

Alarm przeciwpowodziowy dla miast i gmin Wyszogród, Bodzanów i Gąbin oraz gmin Mała Wieś, Słupno, Słubice i Nowy Duninów ogłosił starosta Sylwester Ziemkiewicz "w związku z przekroczeniem stanu alarmowego na rzece Wiśle w powiecie płockim" - jak podkreślono w zarządzeniu, alarm przeciwpowodziowy obowiązuje tam do odwołania.

W niedzielę przed południem poziom Wisły w Wyszogrodzie wynosił 564 cm, a w Kępie Polskiej 514 cm, czyli w obu przypadkach 14 cm ponad stan alarmu. Z kolei w Wykowie w gminie Słupno pod Płockiem rzeka wezbrała w tym czasie do 486 cm, co oznacza, że w tym miejscu przekroczyła stan alarmu o 56 cm. Na wszystkich tych wodowskazach obserwowany jest trend rosnący poziomu wody.

Mamy wprowadzone stałe patrole na wałach przeciwpowodziowych - powiedział w niedzielę PAP Tomasz Ulicki, który w Urzędzie Gminy Słupno odpowiada za zarządzanie kryzysowe i sprawy obronne. Jak dodał, w niektórych miejscach na wałach konieczne było "łatanie dziur bobrowych", czym zajmują się strażacy ochotnicy. Gdy woda podnosi się, bobry przenoszą się wyżej, kopiąc tam jamy. W związku z tym konieczna jest stała obserwacja stanu wałów, a w razie potrzeby ich naprawa tam, gdzie bobry wyrządziły szkody - wyjaśnił.

Kulminacja fali wezbraniowej na Wiśle, spowodowana spływaniem wód opadowo-roztopowych z górnego biegu rzeki, obserwowana jest obecnie w rejonie Modlina - w Wyszogrodzie w powiecie płockim spodziewana jest w niedzielę wieczorem, około godz. 19.

Według przewidywań, kulminacja fali wezbraniowej na Wiśle w Wyszogrodzie może potrwać do wczesnych godzin porannych w poniedziałek - powiedział w niedzielę PAP Kamil Zieliński, kierownik biura spraw obronnych i zarządzania kryzysowego w starostwie w Płocku. Dodał, że podczas kulminacyjnego wezbrania rzeka w rejonie Wyszogrodu, jak zakładają obecne prognozy, może przekroczyć stan alarmowy o około 30 cm.

Zieliński zapewnił jednocześnie, że aktualnie sytuacja na Wiśle w całym powiecie płockim jest na bieżąco monitorowana.

Przybór Wisły w powiecie płockim miał już miejsce w ostatnim czasie. Wtedy wprowadzono tam dla siedmiu położonych nad rzeką gmin pogotowie przeciwpowodziowe - obowiązywało ono od 30 stycznia do 7 lutego. Poziom wody przekroczył wtedy stany ostrzegawcze w Wyszogrodzie i Kępie Polskiej o ponad 30 do 40 cm, nie przekroczył jednak na tych wodowskazach stanów alarmu.

Fot. Sławomir Lewandowski / PortalMorski.pl

Zaloguj się, aby dodać komentarz

Zaloguj się

1 1 1 1

Źródło:

Waluta Kupno Sprzedaż
USD 3.946 4.0258
EUR 4.2735 4.3599
CHF 4.4826 4.5732
GBP 4.9916 5.0924

Newsletter