Inne

Komitet Bezpieczeństwa Morskiego (MSC) Międzynarodowej Organizacji Morskiej (IMO) zatwierdził projekt rezolucji konsolidujący kwestie związane z podmianą załogi, dostępem do opieki medycznej, uznaniem marynarzy za kluczowych pracowników oraz priorytetowym traktowaniem ich w zakresie szczepień przeciwko Covid-19. Po niemal dwóch latach od początku pandemii koronawirusa.

Projekt zatwierdzono podczas 104 sesji Komitetu Bezpieczeństwa Morskiego (MSC) Międzynarodowej Organizacji Morskiej (IMO), która odbyła się między 4 a 8 października br. Oczekuje się, że zostanie przyjęty na 32 sesji Zgromadzenia IMO, między 6 a 15 grudnia br.

Projekt rezolucji wzywa państwa członkowskie m.in. do:

- wyznaczenia marynarzy jako „kluczowych pracowników”, celem ułatwienia im zejścia na ląd oraz bezpiecznego przemieszczania się przez granice, a także uznania im odpowiedniej dokumentacji do tego celu;

- nadania pierwszeństwa szczepieniom marynarzy, w miarę możliwości, w krajowych programach szczepień przeciwko COVID-19;

- zapewnienia marynarzom natychmiastowego dostępu do opieki medycznej i ułatwienia ewakuacji marynarzy potrzebujących pilnej pomocy medycznej, gdy wymagana opieka medyczna nie może być zapewniona ani na pokładzie, ani w porcie zawinięcia.

W grudniu ubiegłego roku Organizacja Narodów Zjednoczonych przyjęła rezolucję, która wzywa jej członków do wyznaczenia marynarzy i innego personelu branży morskiej jako kluczowych pracowników. Dokument zachęcał rządy i odpowiednie zainteresowane strony do wdrożenia protokołów uznanych przez IMO w celu zapewnienia bezpiecznej wymiany załóg statków i podróży podczas pandemii COVID-19.

W połowie grudnia czterdzieści pięć państw członkowskich IMO i jeden członek stowarzyszony - Hongkong, wyznaczyło marynarzy jako kluczowych pracowników, co stanowi kluczowy krok w rozwiązaniu trwającego kryzysu związanego ze zmianą załogi.

AL, z mediów

Zaloguj się, aby dodać komentarz

Zaloguj się

1 1 1 1

Newsletter