Inne

W sobotę, 9 października 2021 roku, na Skwerze Kościuszki w Gdyni, przed żaglowcem Dar Młodzieży odbyła się uroczysta Inauguracja Roku Akademickiego 2021/2022 Uniwersytetu Morskiego w Gdyni.

Była to już 102. Inauguracja Roku Akademickiego w bogatej historii naszej morskiej Uczelni. Uroczystości poprzedziła Msza św. odprawiona o godzinie 09:00 w kościele oo. Redemptorystów w Gdyni w intencji pracowników, studentów, doktorantów i absolwentów Uniwersytetu Morskiego w Gdyni. Mszę św. celebrowali ks. Biskup Zbigniew Zieliński oraz o. Edward Pracz.

Oprawa sobotniej uroczystości była wyjątkowa. Wzięli w niej udział nie tylko członkowie społeczności akademickiej Uniwersytetu Morskiego w Gdyni – władze Uczelni, studenci, doktoranci, wykładowcy, pracownicy – ale również przedstawiciele władz państwowych i samorządowych, rektorzy uczelni wyższych, przedstawiciele przedsiębiorstw związanych z gospodarką morską, stowarzyszeń współpracujących z Uniwersytetem Morskim w Gdyni, jak również absolwenci i sympatycy Uczelni, mieszkańcy Gdyni oraz turyści.

Sygnałem do rozpoczęcia uroczystości było wybicie 6 „szklanek” z pokładu Daru Młodzieży, po których pod burtę żaglowca uroczyście wprowadzono Sztandar Uniwersytetu Morskiego w Gdyni w towarzystwie Orkiestry Reprezentacyjnej Marynarki Wojennej oraz Kompanii Honorowej Uniwersytetu Morskiego w Gdyni. Został odegrany „Hymn Państwowy”, w trakcie którego podniesiono na maszt flagę państwową.

Kolejnym punktem uroczystości było przemówienie inauguracyjne JM Rektora Uniwersytetu Morskiego w Gdyni prof. dr. hab. inż. kpt. ż.w. Adama Weintrita, który przywitał studentów, doktorantów, pracowników Uniwersytetu Morskiego w Gdyni, zaproszonych gości, absolwentów oraz sympatyków Uczelni. W uroczystości udział wzięli m.in.: Doradca Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej - Piotr Karczewski, Wojewoda Pomorski - Dariusz Drelich, Minister Edukacji i Nauki - prof. Przemysław Czarnek oraz Sekretarz Stanu w Ministerstwie Infrastruktury - Marek Gróbarczyk.

Podczas uroczystości zostały odczytane listy gratulacyjne, które z okazji Inauguracji Roku Akademickiego na ręce JM Rektora skierowali: Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej – Pan Andrzej Duda, Marszałek Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej – Pani Elżbieta Witek, Marszałek Senatu Rzeczypospolitej Polskiej – prof. Tomasz Grodzki, Prezes Rady Ministrów - Premier Mateusz Morawiecki, Wiceprezes Rady Ministrów – Wicepremier Jarosław Kaczyński, Prezydent Miasta Gdyni – dr Wojciech Szczurek.

Na okoliczność Inauguracji swoje wystąpienia przygotowali: prof. Przemysław Czarnek - minister edukacji i nauki, Marek Gróbarczyk - sekretarz stanu w Ministerstwie Infrastruktury, Joanna Zielińska - przewodnicząca Rady Uczelni, przewodnicząca Rady Miasta Gdyni, Marcel Głuchowski - przewodniczący Parlamentu Studentów Uniwersytetu Morskiego w Gdyni oraz doktor Honoris Causa UMG – kpt. ż.w. inż. Zbigniew Sulatycki - przewodniczący Konwentu Morskiego.

W dalszej części uroczystości czworo studentów, którzy uzyskali najlepsze wyniki w czasie rekrutacji, ślubowało – w imieniu wszystkich studentów I roku – na Sztandar Uniwersytetu Morskiego w Gdyni: Filip Falkowski (WE), Miłosz Betliński (WM), Sara Klebba (WN) oraz Oliwia Dudkiewicz (WZNJ). Rotę przysięgi odczytał Prorektor ds. Studenckich dr hab. inż. Mirosław Czechowski, prof. UMG.

JM Rektor uroczyście pasował na studentów reprezentantów poszczególnych wydziałów: Wiktorię Wróbel i Maksymiliana Janicę (WE), Radosława Tobolewskiego i Oskara Dzikowskiego (WM), Igora Ołowskiego i Aleksandrę Kowalską (WN), Paulinę Kaiser i Aleksandrę Jelińską (WZNJ) oraz doktoranta – Karola Olszewskiego. Ceremonii immatrykulacji towarzyszyła pieśń „GaudeMater Polonia” wykonana przez Akademicki Chór Uniwersytetu Morskiego w Gdyni.

Podczas obchodów Inauguracji Roku Akademickiego 2021/2022 miało miejsce wręczenie przez Sekretarza Stanu w Ministerstwie Infrastruktury Marka Gróbarczyka nagród Ministra Infrastruktury. Nagrody otrzymali: prof. dr hab. Piotr Jędrzejowicz – za znaczące osiągnięcia w zakresie działalności dydaktycznej, prof. dr hab. inż. Piotr Przybyłowski – za całokształt dorobku oraz prof. dr hab. inż. Janusz Zarębski – za znaczące osiągnięcia w zakresie działalności organizacyjnej. Nagrodę zespołową – za znaczące osiągnięcia w zakresie działalności naukowej – otrzymali: prof. dr hab. inż. Cezary Specht, dr inż. Paweł Dąbrowski, mgr inż. Oktawia Lewicka i dr inż. Mariusz Specht. Ceremonia wręczenia nagród zakończyła się pieśnią „Gaudeamus Igitur” w wykonaniu Akademickiego Chóru UMG.

Rok 2021 jest datą szczególną w historii edukacji morskiej, ponieważ 100 lat temu podniesiona została bandera na pierwszym polskim żaglowcu szkolnym Lwów, nazywanym przez Karola Olgierda Borchardta „Kolebką nawigatorów”. Dla uhonorowania tego faktu Prezes Ligi Morskiej i Rzecznej dr inż. kpt. ż.w. Andrzej Królikowski oraz były Rektor UMG, Doktor Honoris Causa Uniwersytetu Morskiego w Gdyni prof. dr kpt. ż.w. Daniel Duda wręczyli JM Rektorowi Uniwersytetu Morskiego w Gdyni replikę historycznej bandery Lwowa, która została przekazana pocztowi studenckiemu, a następnie podniesiona przy „Pieśni Szkoły Morskiej w Tczewie” autorstwa Michała Hłaski.

Uroczystość zakończyła się odegraniem „Hymnu do Bałtyku” oraz defiladą, podczas której odprowadzony został Sztandar Uniwersytetu Morskiego w Gdyni w towarzystwie Orkiestry Reprezentacyjnej Marynarki Wojennej oraz Kompanii Honorowej Uniwersytetu Morskiego w Gdyni.

rel (Uniwersytet Morski w Gdyni)

Zaloguj się, aby dodać komentarz

Zaloguj się

1 1 1 1

Newsletter