Inne

- Inicjatywa Trójmorza stworzyła forum współpracy i dyskusji krajów, które są położone na tej osi, znajdującej się pomiędzy Morzem Bałtyckim, Adriatyckim i Czarnym, i to naprawdę ma wymierne korzyści – mówił Piotr Karnkowski dyrektor zarządzający Pionem Rynków Finansowych i Kapitałowych w BGK (Banku Gospodarstwa Krajowego) podczas debaty "Inicjatywa Trójmorza – Nowy impuls rozwoju regionu Europy Środkowej".

W debacie odbywającej się w ramach XXI Międzynarodowych Targów Morskich i Konferencji BALTEXPO 2021 udział wzięli: Piotr Karnkowski – Bank Gospodarstwa Krajowego, Łukasz Greinke – prezes Zarządu Morskiego Portu Gdańsk SA, Jacek Sadaj – prezes Zarządu Morskiego Portu Gdynia SA, Konrad Popławki – kierownik Zespołu Środkowoeuropejskiego w OSW oraz Maciej Styczyński – naczelnik Wydziału Przemysłu Okrętowego w Ministerstwie Infrastruktury. Debatę poprowadził Mateusz Gniazdowski – wicedyrektor OSW (Ośrodek Studiów Wschodnich).

Inicjatywa Trójmorza służy zacieśnianiu powiązań w regionie szerzej rozumianej Europy Środkowej, tworzących trwałe podstawy dla rozwoju gospodarczego w zakresie energii, transportu, komunikacji cyfrowej i gospodarki. Powołana została jako forum współpracy 12 państw: Austrii, Bułgarii, Chorwacji, Czech, Estonii, Litwy, Łotwy, Polski, Rumunii, Słowacji, Słowenii i Węgier. Priorytetowe dla niej było zbudowanie spójnej i dobrze zintegrowanej infrastruktury w Europie Środkowej.

Podczas debaty mówiono o Trójmorzu jako nowym impulsie rozwoju Europy Środkowej, o czynnikach politycznej współpracy w regionie, a przede wszystkim o nowych, gospodarczych szansach związanych z Trójmorzem, szczególnie dla polskich portów.

Trójmorze powstało jako inicjatywa prezydentów Polski i Chorwacji, Andrzeja Dudy i Kolindy Grabar-Kitarović w 2015 roku, mamy więc już trochę historii za sobą. Funkcjonuje na trzech poziomach: prezydenckim, rządowym oraz ekonomicznym. Ta inicjatywa stworzyła niesamowite forum współpracy i dyskusji tych krajów, które są położone na osi znajdującej się pomiędzy trzema morzami i to naprawdę ma wymierne korzyści – mówił Piotr Karnkowski z Banku Gospodarstwa Krajowego.

Najistotniejszym świadectwem tego, że ta inicjatywa żyje i niesie impuls inwestycyjny to funkcjonowanie Funduszu Trójmorza. Założyły go wspólnie Bank Gospodarstwa Krajowego z rumuńskim EximBank, którego założeniem jest to, aby skupić się na głównych obszarach związanych z sektorami energetycznym, transportowym i cyfrowym.

Wiemy, że ze względów historyczno-strategicznych oś wschód-zachód jest doskonale rozwinięta, natomiast oś północ-południe już nie do końca – kontynuował Piotr Karnkowski.

O tym, jak widzi, z perspektywy lat Inicjatywy Trójmorza, współpracę regionalną w zakresie zabiegów o lepszą infrastrukturę w Polsce i Europie Środkowej mówił Maciej Styczyński.

Inicjatywa Trójmorza jest inicjatywą żywą i cały czas się rozwija. Wszystko świadczy o tym, że jest to przyszłość dla gospodarek państw zaangażowanych, sądzę więc, że można tę współpracę określić jednoznacznie dobrze, kierunkowo na pewno – patrząc od północy na polskie porty morskie – poprzez całą sieć transportowo-logistyczną Polski, potem dalej na południe – to wszystko zaczyna funkcjonować w sposób skoordynowany.

Z kolei o budowie synergii pomiędzy portami w kierunku budowania polskiej oferty biznesowej dla Trójmorza mówił m.in. Łukasz Greinke, prezes Portu Gdańsk.

Jesteśmy biznesem, który ma wypełnić wolumenem, przepływem towarów i wygenerować wartość dodaną dla wszystkich gospodarek. Zgadzam się ze stwierdzeniem, że do tej pory były promowane połączenia wschód-zachód, które nie wpływały pozytywnie na polskie porty. Nas interesują połączenia północ-południe, te, które są właśnie teraz realizowane: autostrada A1, droga ekspresowa S7, S3, przebudowa kolei. To są te kierunki, które mają bardzo realny wpływ na sytuację polskich portów. My, jako porty chcemy być nie tylko portami pierwszego wyboru dla produktów 590, czyli pochodzących z Polski, ale również dla naszych południowych sąsiadów, którzy nie mają bezpośredniego dostępu do morza. Port w Gdańsku jest takim inicjatorem też stworzenia bardzo ścisłych relacji pomiędzy portem Odessa i portem w Gdańsku. Natomiast nas nie dzieli morze, ale kontynent, w związku z tym jesteśmy tutaj bardzo dużym ambasadorem tego połączenia. Nasz Dział Handlowy wyliczył, jaki wolumen towarów ciąży z Turcji do krajów skandynawskich. Ta wymiana handlowa między tymi obszarami cały czas rośnie i my chcemy partycypować. Być tym portem, przez który ten wolumen będzie obsługiwany. Chcemy ten szlak bałkański przerzucić w pierwszej kolejności na Morze Czarne, następnie koleją, szerokim torem, przekierować te ładunki do portów: Gdańska, Gdyni i Szczecina. To jest nasz cel, dlatego bardzo realnie to wspieramy. To, co my możemy zrobić to wskazywać na szanse, które za takimi połączeniami idą – mówił Łukasz Greinke.

Inicjatywę Trójmorza rozumiem tak, aby nasze gospodarki mogły lepiej pracować i powodować, że wymiana gospodarcza pomiędzy poszczególnymi krajami była realizowana przy wykorzystaniu potencjału każdego z uczestników tego porozumienia biznesowego – podsumował Łukasz Greinke.

Rozmawiając o Trójmorzu musimy przede wszystkim patrzeć na benefity, jakie płyną z naszego położenia geograficznego. Chciałbym zwrócić szczególną uwagę, że Gdynia jest tym węzłem korytarza Bałtyk-Adriatyk, leży w sieci dróg TEN-T, ale również przedłuża tę „autostradę” dalej z Gdyni do Karlskrony, łącząc Polskę ze Szwecją. My patrzymy na strumień towarów, które możemy przeładowywać w Porcie Gdynia bardzo szeroko i będziemy dokładać wszelkich starań, aby tę infrastrukturę dostępową do portu w Gdyni cały czas ulepszać – mówił Jacek Sadaj, prezes zarządu Portu Gdynia SA.

Jak dodał, w tej chwili bardzo intensywnie prowadzone są inwestycje infrastrukturalne, związane m.in. z dostępem do portu od strony morza i lądu, oszacowane na łączną sumę blisko 4,5 mln zł.

Ważne dla nas inwestycje, które będą sprowadzały te towary z głębi lądu to inwestycje kolejowe, sprzyjające pobudzeniu branży związanej z dostępem do infrastruktury intermodalnej. Jak wszyscy wiemy, Port Gdynia, choć cały czas prężnie rozwijający się i poprawiający swoje wyniki, jest portem wewnętrznym, dlatego musimy bardzo dbać o przestrzeń, która nam pozostała i właściwie ją wykorzystywać. Tutaj swoją rolę będą odgrywały suche porty, ulokowane w głębi kraju, jak Emilianowo i drogę kolejową 201, która również będzie sprzyjała temu, aby ta atrakcyjność szlaków komunikacyjnych była jeszcze wyższa. Tym samym będziemy wychodzili w kierunku towarów, które mogą do nas spływać z głębi lądu.

Targi BALTEXPO 2021 odbywają się w gdańskiej Hali AmberExpo i potrwają od 6 do 8 września. Patronat medialny nad wydarzeniem objął PortalMorski.pl. 

Agnieszka Latarska

Fot.: Sławomir Lewandowski / PORTALMORSKI.PL

Zaloguj się, aby dodać komentarz

Zaloguj się

1 1 1 1

Newsletter