Inne

Polski Rejestr Statków SA w tym roku świętuje jubileusz 85-lecia działalności. Z tej okazji 14 kwietnia, uroczystym odsłonięciem tablic uhonorował osoby, które swoją działalnością w szczególny sposób przyczyniły się do rozwoju potencjału polskiego wybrzeża.

W siedzibie instytucji dokonano uroczystego odsłonięcia czterech tablic, na których uhonorowano dr honoris causa kpt. ż. w. inż. Zbigniewa Sulatyckiego - byłego wiceministra transportu i gospodarki morskiej, człowieka morza i przewodniczącego Konwentu Morskiego, dr honoris causa Jerzego Doerffera - wybitnego naukowca i wychowawcy pokoleń okrętowców, prof. Lecha Kobylińskiego - okrętowca, naukowca i wieloletniego przewodniczącego Rady Technicznej oraz dr Jana Jankowskiego - wieloletniego prezesa PRS SA.

Z uwagi na wciąż trwającą pandemię koronawirusa i związane z nią ograniczenia uroczystość przeprowadzono z zachowaniem reżimu sanitarnego.

Wzięli w niej udział m.in.: Adam Kwiatkowski - sekretarz stanu w kancelarii Prezydenta RP, Grzegorz Witkowski - wiceminister infrastruktury, Dariusz Drelich – wojewoda pomorski, ojciec Edward Pracz z Duszpasterstwa Ludzi Morza, Andrzej Madejski - prezes PRS SA, dr honoris causa kpt. ż. w. inż. Zbigniew Sulatycki, dowódca Centrum Operacji Morskich - dowódca Komponentu Morskiego wiceadmirał Krzysztof Jaworski, rektor-komendant AMW kmdr prof. dr hab. Tomasz Szubrycht, prof. dr hab. inż. kpt. ż. w. Adam Weintrit - rektor Uniwersytetu Morskiego w Gdyni, Dorota Arciszewska-Mielewczyk – prezes zarządu Polskich Linii Oceanicznych, Adam Ruszkowski – prezes zarządu Remontowa Holding SA, Łukasz Greinke – prezes Zarządu Morskiego Portu Gdańsk SA, Małgorzata Zwiercan - sekretarz prezesa Rady Ministrów, a także nadinsp. Andrzej Łapiński, Komendant Wojewódzki Policji w Gdańsku.

PRS na rzecz bezpieczeństwa na morzu

Polski Rejestr Statków od samego początku działał na rzecz bezpieczeństwa na morzu, przewożonych ładunków i ochrony środowiska. Rozwój działalności, w początkowych latach, odbywał się głównie w obszarze nadzoru nad statkami w zatwierdzaniu dokumentacji, a także tworzenie przepisów i wymogów nad statkami.

PRS należy do Międzynarodowego Stowarzyszenia Towarzystw Klasyfikacyjnych (International Association of Classification Societies - IACS), czyli grona 12 głównych klasyfikatorów, sprawujących nadzór nad 95 proc. światowej floty.

PRS to również certyfikacja systemów zarządzania, ocena i certyfikacja wyrobów na zgodność z dyrektywami oraz rozporządzeniami Unii Europejskiej, m.in. dla wyposażenia morskiego, rekreacyjnych jednostek pływających czy środków ochrony indywidualnej.

Polski Rejestr Statków można określić mianem sceny gospodarki morskiej. Przecież tu, dzięki Politechnice Gdańskiej, pracują i sławią imię Rzeczpospolitej Polskiej wybitni ludzie. Wykształceni, z olbrzymim doświadczeniem, którzy po prostu ten zawód kochają. Biorą na siebie odpowiedzialność za bezpieczeństwo ludzi, którzy im zaufali. Na jego czele stawali zawsze odpowiedzialni ludzie. Dziękuję wszystkim, którzy tworzą tą nową rodzinę pod patronatem Konwentu Morskiego. Wszystkim, nie tylko pracownikom PRS SA, ale wszystkim, którzy pracowali serdeczne Bóg Zapłać – mówił kpt. ż. w. inż. Zbigniew Sulatycki.

Na czele zarządu w latach 2016-2021 stał Andrzej Madejski, który w środę 14 kwietnia zakończył pracę na rzecz Polskiego Rejestru Statków. Swoją karierę zawodową kontynuuje zarządzając Polską Żeglugą Bałtycką.

Jestem wdzięczny wszystkim tym, którzy wspierając Zarząd PRS przyczyniali się do podejmowania trafnych decyzji. Wyrażam przekonanie, że obrane w 2016 r. kierunki działań realizowane z sukcesem przez 5-letni okres kadencji Zarządu, będą wyznaczały również i przyszłe działania Polskiego Rejestru Statków. Jestem dumny, że mogłem brać udział we wzmacnianiu znaczenia i wizerunku PRS, a także uczestniczyć w procesie rozwoju Spółki – mówił Andrzej Madejski.

Te pięć lat pracy pana Andrzeja Madejskiego upłynęły przepełnione wysiłkiem i rozwiązywaniem różnych problemów. W tej współpracy otrzymywał dużo wsparcia. Myślę, że ten czas to był bardzo dobry dla towarzystwa klasyfikacyjnego, a jego pozycja została umocniona – podsumował Dariusz Rudziński, członek Zarządu PRS.

85 lat Polskiego Rejestru Statków to piękny jubileusz. Bardzo długa historia, dzięki której myślę, że jesteście jedną z tych organizacji, w którą są wpatrzone oczy wielu ludzi morza. To powód do dumy – mówił Adam Kwiatkowski, szef Gabinetu Prezydenta RP. - Życzę, aby PRS dalej się rozwijał. Dziękuję również Panu Kapitanowi Sulatyckiemu i Konwentowi Morskiemu za to, że gromadzi ludzi z różnych stron, nie tylko politycznych, ale różnych stron Polski i przybliża morze.

Czterech architektów PRS

Historię Polskiego Rejestru Statków pisało wiele pokoleń inżynierów okrętowców i pracowników. Wszyscy byli przekonani, że morze to sprawa najwyższej wagi. Wśród nich znalazło się czterech "Ludzi Morza", którzy swoją działalnością w szczególny sposób przyczynili się do rozwoju potencjału polskiego wybrzeża: kpt. ż. w. inż. Zbigniew Sulatycki, dr honoris causa Jerzy Doerffer, prof. Lech Kobyliński oraz dr Jan Jankowski.

Jak napisał premier Mateusz Morawiecki w liście skierowanym do uczestników uroczystości, „(…) Te cztery życiorysy stanowią dowód, że etos Ludzi morza jest wciąż silny i żywy. Przejawia się w nich to samo posłannictwo, które towarzyszyło ojcom niepodległej Polski.

Prof. Jerzy Doerffer, rówieśnik niepodległej Polski rozpoczął studia w zakresie okrętownictwa w wolnym mieście Gdańsku, kontynuował je w czasie II wojny światowej w Wielkiej Brytanii. Miał ogromny wkład w odbudowę i modernizację polskich stoczni. Był autorytetem na skalę światową w dziedzinie budowy jednostek pływających.

Urodzony w Wilnie prof. Lech Kobyliński w młodości walczył o wolną ojczyznę m.in. na barykadach powstania warszawskiego, by po zakończeniu wojny stać się jednym z najznakomitszych specjalistów w dziedzinie budowy statków. Przez ponad półwiecze, od 1959 roku do 2016 roku pan komandor Lech Kobyliński przewodniczył Radzie Technicznej PRS będąc prawdziwą opoką instytucji.

Pan Kapitan Sulatycki przez długie lata swojego życia troszczy się, i to na wielu polach, o optymalne wykorzystanie szerokiego dostępu Polski do Morza Bałtyckiego.

Dr Jan Jankowski od początku swojej aktywności zawodowej związany jest z budową statków. Rozpoczął jako monter kadłubów, a po skończeniu studiów na Politechnice Gdańskiej związał się z Polskim Rejestrem Statków, którego zarządem kierował przez 16 lat (…)”.

Z kolei wicepremier Jarosław Kaczyński w liście odczytanym przez Grzegorza Witkowskiego, skierował poniższe słowa:

„(…) Bardzo się cieszę, że PRS honoruje tak znamienite postacie, które nie tylko wniosły swój wkład w rozwój firmy, ale odcisnęły trwałe piętno na rozbudowie polskiej gospodarki morskiej. (…) W osobach pana kpt. Zbigniewa Sulatyckiego, ś.p. prof. Jerzego Doerffera oraz dr Jana Jankowskiego widzimy kontynuatorów ogromnego dzieła ojców założycieli polskiej, nowoczesnej polityki morskiej. Widzimy w nich spadkobierców i realizatorów tej wspaniałej idei, którą 91 lat temu podczas uroczystości podniesienia bandery na Darze Pomorza tak pięknie ujął w pamiętnych słowach Eugeniusz Kwiatkowski „Polska bez własnego wybrzeża morskiego i własnej floty, nie będzie nigdy ani zjednoczona, ani niepodległa, ani samodzielna gospodarczo i politycznie, ani szanowana w wielkiej rodzinie państw i narodów, ani zdolna do zabezpieczenia warunków bytu, pracy, postępu i dobrobytu swym obywatelom.

Niech te tablice przypominają nam wszystkich o powinnościach, które mamy wobec Ojczyzny, a kolejnym rocznikom, wchodzącym w życie zawodowe, że podejmując pracę w szeroko rozumianej polskiej gospodarce morskiej, rozpoczynają służbę, której celem jest pomyślność naszego wybrzeża i Ojczyzny”.

Odznaczenia

Prezydent RP Andrzej Duda nadał odznaczenia państwowe członkom i przyjaciołom Konwentu Morskiego, zasłużonym w służbie Państwu i społeczeństwu. Aktu dekoracji podczas uroczystości w siedzibie PRS dokonał Adam Kwiatkowski - szef Gabinetu Prezydenta RP.

„Za zasługi w działalności społecznej, za wkład w rozwój polskiej gospodarki morskiej Złotym Krzyżem Zasługi odznaczeni zostali”: Dorota Arciszewska-Mielewczyk – prezes zarządu Polskich Linii Oceanicznych, Łukasz Greinke – prezes Zarządu Morskiego Portu Gdańsk oraz Andrzej Madejski – obecny prezes Polskiej Żeglugi Bałtyckiej.

Medalem 100-lecia odzyskania Niepodległości Dorotę Arciszewską-Mielewczyk oraz dr Jana Jankowskiego uhonorował premier Mateusz Morawiecki. Medale wręczył minister Grzegorz Witkowski.

Agnieszka Latarska

Fot.: Szymon Rybczyński/PRS

Odznaczeni przez Prezydenta RP Złotym Krzyżem Zasługi: Dorota Arciszewska-Mielewczyk, Łukasz Greinke oraz Andrzej Madejski w towarzystwie ministra Adama Kwiatkowskiego i wojewody pomorskiego Dariusza Drelicha.
Kpt. ż.w. Zbigniew Sulatycki: - Na czele PRS stawali zawsze odpowiedzialni ludzie. Wykształceni, z olbrzymim doświadczeniem, którzy po prostu ten zawód kochają!
Laureat Medalu 100-lecia Odzyskania Niepodległości - dr Jan Jankowski (z lewej) razem z ojcem Edwardem Praczem i Andrzeja Madejskiego.
Odznaczeni przez Prezydenta RP Złotym Krzyżem Zasługi: Dorota Arciszewska-Mielewczyk, Łukasz Greinke oraz Andrzej Madejski w towarzystwie ministra Adama Kwiatkowskiego i wojewody pomorskiego Dariusza Drelicha.Kpt. ż.w. Zbigniew Sulatycki: - Na czele PRS stawali zawsze odpowiedzialni ludzie. Wykształceni, z olbrzymim doświadczeniem, którzy po prostu ten zawód kochają!Laureat Medalu 100-lecia Odzyskania Niepodległości - dr Jan Jankowski (z lewej) razem z ojcem Edwardem Praczem i Andrzeja Madejskiego.
+3 Gratulacje
Gratulacje dla wyróżnionych.
PRS się rozwija i to bardzo dobrze. Przydało by się to też całej naszej branży.
Jak nie zatrzymamy degradacji stoczni i szkolnictwa niedługo zabraknie wykształconej kadry inżynierskiej.
20 kwiecień 2021 : 21:45 Xyz Odpowiedz | Cytuj | Zgłoś
1 1 1 1

Newsletter