Inne

Transeuropejska sieć transportowa (TEN-T), współpraca gospodarcza z krajami europejskimi tematami rozmów III Forum Wizja Rozwoju w Gdyni.

W dniach 24-25 sierpnia odbędzie się trzecia edycja Forum Wizja Rozwoju, największego wydarzenia gospodarczego w północnej Polsce. Na miejsce konferencji tradycyjnie obrana została Akademia Marynarki Wojennej w Gdyni. Jeden z bloków tematycznych konferencji poświęcony będzie problematyce związanej ze współpracą gospodarczą Polski z innymi krajami takimi jak Węgry, czy Wielka Brytania. Eksperci omówią również kierunki rozwoju transportu w Polsce z uwzględnieniem sieci TEN-T.

Polskę i Węgry łączą szczególne wielowiekowe i cywilizacyjne tradycje, które sięgają czasów średniowiecza. W roku 1920 Węgry były jedynym krajem, który zaoferował nowopowstałemu Państwu Polskiemu wsparcie w czasie wojny polsko-bolszewickiej. Współcześnie, relacje między narodami polskim i węgierskim są bardzo pozytywne i mają niejednokrotnie wymiar emocjonalny. Efektem tego jest współpraca społeczno – gospodarcza obu państw w zakresie obronności i bezpieczeństwa, logistyki, infrastruktury, kultury, nauki czy rolnictwa. Ważną platformą współpracy są istniejące od 2018 roku instytucje: Instytut im. Wacława Felczaka w Polsce i Fundacja im. Wacława Felczaka (Wacław Felczak Alapitvány) na Węgrzech. Powołane zostały one przez rządy RP i Węgier dla pielęgnowania tradycji współpracy polsko-węgierskiej.

Jak mawiał Prof. Wacław Felczak: „(…) mało jest narodów, które tak jak naród polski i węgierski nie tworzyłyby wizji swej przyszłości w oparciu o silne poczucie świadomości historycznej i tożsamości narodowej.”

Eksperci podczas tegorocznej edycji forum wspólnie przedyskutują jak szczególne więzi polsko-węgierskie stanowią podstawę do realizowania inicjatyw międzynarodowych o strategicznym charakterze.

Nie zabraknie również rozmów odnośnie współpracy gospodarczej między Polską i Wielką Brytanią, która zdaniem specjalistów rozwija się w wyjątkowym tempie. Poza oczywistymi korzyściami ekonomicznymi dodatkowym bodźcem do współpracy stają się globalne wyzwania, takie jak np. zmiany klimatu czy zanieczyszczenie powietrza. Obecnie doszła do tego walka z pandemią koronawirusa. Strategicznym podłożem relacji stała się współpraca cyfrowa, która ma nie tylko wzmocnić stosunki gospodarcze, ale również podnieść jakość i skuteczność nowoczesnych technologii cyfrowych w obu krajach.

Kolejnym tematem debat będzie kwestia kierunków rozwoju transportu w kontekście sieci TEN-T. Eksperci podkreślają, że zintegrowany i nowoczesny system transportowy jest kluczowym ogniwem w budowaniu spójności ekonomicznej, terytorialnej oraz społecznej państwa. W 2019 polski rząd przyjął nową strategię rozwoju transportu. Jej głównym celem jest zwiększenie dostępności transportowej przy jednoczesnej poprawie bezpieczeństwa uczestników ruchu i efektywności całego sektora. Pozwoli to na pełne wykorzystanie potencjału polskiej gospodarki w perspektywie nadchodzących lat, a także równomierny rozwój wszystkich regionów kraju. W dokumencie zawarto projekty strategiczne mające na celu stworzenie spójnej sieci autostrad, dróg ekspresowych i linii kolejowych o wysokim standardzie, rozwiniętej sieci lotnisk, portów morskich i żeglugi śródlądowej oraz systemów transportu publicznego.

Założono realizację 22 projektów wynikających ze Strategii na rzecz Odpowiedzialnego Rozwoju. Istotną rolę odgrywa integracja polskiego systemu transportu z transeuropejską siecią transportową (TEN-T).

Wszystkie panele dyskusyjne będą dodatkowo transmitowane online, a ich zapisy zostaną na stałe umieszczone na stronie www.wizjarozwoju.pl.

Wstęp na panele dyskusyjne jest bezpłatny. Warunek uczestnictwa stanowi uprzednia rejestracja za pośrednictwem strony: https://rejestracja.wizjarozwoju.pl

Zaloguj się, aby dodać komentarz

Zaloguj się

1 1 1 1
Waluta Kupno Sprzedaż
USD 4.3589 4.4469
EUR 4.6016 4.6946
CHF 4.4852 4.5758
GBP 5.4425 5.5525

Newsletter