Inne

Już po raz dziewiętnasty odbyło się w Szczecinie coroczne spotkanie, dotyczące polskiej żeglugi śródlądowej, w którym uczestniczyli przedstawiciele armatorów śródlądowych, organów administracji rządowej i samorządowej, a także szkół, instytucji, firm i stowarzyszeń żeglugowych.

Na naradzie omawiano bieżące zagadnienia związane m.in. z rozwojem polskich dróg wodnych, projektami nowych regulacji prawnych, bezpieczeństwem żeglugi czy aktualną sytuacją hydrologiczną. W XIX edycji narady wzięli udział przedstawiciele Urzędu Morskiego w Szczecinie: zastępca dyrektora UMS ds. inspekcji morskiej - Przemysław Lenard, zastępca dyrektora UMS ds. technicznych - Paweł Szumny, oraz kapitanowie portów w Szczecinie i Trzebieży.

rel (Urząd Morski w Szczecinie)

 

1 1 1 1