Zakup samochodu zawsze wiąże się z dużym wydatkiem, na który stać nie wszystkich Polaków. Tymczasem posiadanie auta to często konieczność dla wielu osób. Nic więc dziwnego, że dużą popularnością cieszą się kredyty samochodowe. Ale jak w ich przypadku wygląda sprawa z ubezpieczeniami? Ten temat poruszamy w poniższym artykule.

Obowiązkowe OC

Kredyt samochodowy ma charakter celowy, tzn. pozyskane za jego pośrednictwem środki trzeba przeznaczyć na zakup konkretnego, wybranego auta. Co ważne, nabyty pojazd staje się własnością nie tylko kredytobiorcy, ale również banku, który do czasu spłaty ostatniej raty ma większościowy udział w ruchomości. Dlatego banki stawiają klientom określone wymagania, które dotyczą m.in. ubezpieczeń komunikacyjnych.
Podstawową polisą jest oczywiście OC, które trzeba posiadać z uwagi na obowiązujące w Polsce przepisy i odnosi się to także do aut zakupionych w ramach kredytu samochodowego. Co ważne, pełny koszt zakupu obowiązkowego ubezpieczenia od odpowiedzialności cywilnej zawsze ponosi kredytobiorca, mimo że auto jest w większości przecież własnością banku. O ile konieczność wykupienia OC jest bezdyskusyjna, o tyle więcej czasu należy poświęcić kwestii autocasco, która również dotyczy każdego auta zakupionego dzięki środkom pozyskanym z kredytu gotówkowego.

Autocasco również

Choć generalnie autocasco nie jest obowiązkowe i żadne przepisy nie zmuszają do jego posiadania, to osoby, które kupują auto w ramach kredytu samochodowego, powinny mieć świadomość, że nie obędą się bez opłacenia składki na AC. To standardowy wymóg każdego banku udzielającego kredytu na sfinansowanie zakupu pojazdu. Podobnie jak w przypadku OC, ten wydatek trzeba pokryć z własnych środków, a nie z pieniędzy otrzymanych od banku.

Najczęściej banki wymagają dokonania na siebie cesji polisy autocasco i jasno definiują, jaki powinien być zakres ubezpieczenia. Nakładany na kredytobiorców obowiązek wykupienia AC wynika z chęci zabezpieczenia się przed ewentualnymi komplikacjami i trudnościami, które mogłyby wystąpić, gdyby doszło do szkody z winy kierowcy. W sytuacji, gdy kierujący autem kupionym na kredyt spowoduje stłuczkę, kolizję lub wypadek, jego obowiązkiem jest zgłoszenie tego faktu zarówno ubezpieczycielowi, jak i bankowi, który następnie wystawi upoważnienie pozwalające kredytobiorcy na odbiór naprawionego auta bądź otrzymanie odszkodowania.

Problem pojawia się w sytuacji, gdy z jakichś względów ubezpieczyciel odmówi wypłaty odszkodowania po powstałej szkodzie. Najczęściej wynika to z rażącego niedbalstwa kierowcy, który swoim zachowaniem w mniejszym lub większym stopniu przyczynił się do szkody, np. poprzez pozostawienie otwartego auta na parkingu, w efekcie czego doszło do kradzieży. Z tego względu zdecydowanie warto omówić wszystkie ewentualności i jeszcze przed zaciągnięciem kredytu ustalić sposoby rozwiązania sytuacji spornych związanych z ubezpieczeniem.

Wybieraj korzystnie

Często zdarza się, że ofertę kupna pakietu ubezpieczeń zawierającego OC i AC oraz ewentualnie inne polisy proponuje bezpośrednio bank. Nie jest ona jednak obligatoryjna i nie ma obowiązku wykupywania ubezpieczeń w placówce, w której kredyt samochodowy został zaciągnięty. Nie należy z miejsca ich odrzucać, lecz dokładnie sprawdzić ofertę i porównać ją z innymi polisami dostępnymi na rynku.

Jeśli chodzi o OC i AC, ceny obu polis można łatwo i szybko zweryfikować za pośrednictwem internetowego kalkulatora ubezpieczeniowego dostępnego pod adresem http://kalkulator-ubezpieczen.pl/. Dzięki niemu w kilka minut da się sprawdzić ceny obu polis w wielu towarzystwach, co pozwala na znalezienie tej najtańszej.