Inne

Forum to najważniejsze wydarzenie dotyczące rozwoju Bałtyku, gospodarki w obiegu zamkniętym i problemów demograficznych.

Tematyka 10. Forum Strategii Unii Europejskiej dla regionu Morza Bałtyckiego związana jest z przyszłością regionów skupionych wokół Bałtyku. Najważniejsze wyzwania to zmiany demograficzne i ekologiczna gospodarka. Uczestnicy do wyboru mają 19 seminariów tematycznych, m.in. wyludnienie, starzenie się, migracje, nowe modele produkcji i konsumpcji, ale także nowe wzorce społeczne, kulturowe, mobilności i rynku pracy, które wpływają na codzienne zachowania.

Podczas drugiego dnia Forum, w panelu zatytułowanym „Reduce, reuse, rethink: connecting EU macro-regions”, udział wezmą przedstawiciele Zarządu Morskiego Portu Gdynia SA oraz Stowarzyszenia Polskich Regionów Korytarza Bałtyk-Adriatyk.

Forum jest okazją do promocji wysiłku, jaki jest podejmowany przez Polskę na rzecz zrównoważonego rozwoju regionu. Dwudniowe spotkania to okazja, by dokładnie poznać założenia strategii, przyjrzeć się zrealizowanym już zadaniom oraz możliwościom pozyskania źródeł finansowych na projekty międzynarodowe. To także wymiana dobrych praktyk i kontaktów.

Dodatkowo podczas forum prezentowane są specjalne raporty merytoryczne. Przedstawione w nich badania dotyczą:

· scenariuszy rozwoju Gospodarki w Obiegu Zamkniętym (GOZ) w regionie Morza Bałtyckiego,
· najlepszych przykładów projektów o tematyce GOZ na poziomie lokalnym oraz regionalnym w regionie Morza Bałtyckiego,
· publikacji jubileuszowej podsumowującej 10 lat wdrażania Strategii Unii Europejskiej dla regionu Morza Bałtyckiego.

Organizatorem 10. Forum Strategii Unii Europejskiej dla regionu Morza Bałtyckiego jest Urząd Marszałkowski Województwa Pomorskiego w partnerstwie z Baltic Sea States Subregional Co-operation BSSSC) we współpracy z Ministerstwem Spraw Zagranicznych (partner stowarzyszony projektu) i Komisją Europejską.

Strategia Unii Europejskiej dla regionu Morza Bałtyckiego (SUERMB) została uruchomiona w 2009 r. Jest pierwszą unijną strategią makroregionalną i jest uzupełnieniem krajowych polityk zarządzania terytorialnego. Obejmuje swoim zasięgiem osiem państw unijnych, leżących wokół Bałtyku (Dania, Estonia, Finlandia, Litwa, Łotwa, Niemcy, Polska, Szwecja) oraz dopuszcza współpracę z państwami spoza UE (zwłaszcza Norwegią, Islandią, Rosją i Białorusią). Ministerstwo Spraw Zagranicznych RP pełni rolę Narodowego Koordynatora ds. SUERMB.

Podmioty działające na rzecz realizacji SUERMB, dzięki innowacyjnemu podejściu do współpracy regionalnej i poprzez konkretne projekty, wspólnie rozwiązują problemy regionu Morza Bałtyckiego. Istotą SUERMB jest realizacja transnarodowych projektów flagowych na rzecz ochrony ekosystemu i poprawy stanu wód Bałtyku, tworzenia dogodnych warunków dla wzrostu dobrobytu oraz rozbudowy regionalnej infrastruktury (np. walka z zanieczyszczeniem środowiska, wypracowywanie nowoczesnych rozwiązań dla nawigacji morskiej). Działalność ta odzwierciedla trzy główne cele SUERMB: Save the Sea, Connect the Region, Increase Prosperity. Współpraca odbywa się na wielu poziomach: rządowym, regionalnym i lokalnym oraz z udziałem środowiska naukowego, ośrodków badawczych, organizacji pozarządowych, instytucji zarządzających programami operacyjnymi, a także sektora prywatnego.

rel (UMWP)

Fot.: Sławomir Lewandowski

Zaloguj się, aby dodać komentarz

Zaloguj się

1 1 1 1
Waluta Kupno Sprzedaż
USD 3.9281 4.0075
EUR 4.2235 4.3089
CHF 4.3078 4.3948
GBP 4.9363 5.0361

Newsletter