Inne

Metropolita Gdański ks. abp Sławoj Leszek Głódź gościł na dorocznym spotkaniu opłatkowym przedstawicieli środowiska ludzi morza.

Wśród uczestników obecni byli członkowie Konwentu Morskiego, przedstawiciele wszystkich gałęzi polskiej gospodarki morskiej, w tym m.in. armatorów, stoczni, portów, uczelni morskich i technicznych, urzędów morskich. W spotkaniu uczestniczyli także przedstawiciele Prezydenta RP, władz państwowych i samorządowych, dowódcy Marynarki Wojennej i służb mundurowych.

- Na wszystkich polskich okrętach i statkach Boże Narodzenie było zawsze obchodzone jeszcze mocniej, bo z dala od ojczyzny, ale we wspólnocie ludzi wiary - mówił abp Sławoj Leszek Głódź.

Metropolita podkreślał przy tym szczególny charakter Bożego Narodzenia obchodzonego w duchu  polskiej tradycji i głęboko zakorzenionego w narodowej tożsamości. Przytoczył słowa kardynała Karola Wojtyły z 1977 roku mówiące o tym, że nawet dla ludzi, którzy sami siebie określają jako niewierzący, święta te mają wyjątkowy charakter i stanowią głębokie duchowe przeżycie.

- Niech zatem ten biały opłatek jeszcze bardziej nas połączy, a święta, które są przed nami, wypełnią nasze życie błogosławieństwem Boga - mówił abp Głódź.

Podczas wydarzenia podkreślano także rolę i znaczenie Konwentu Morskiego w integrowaniu różnych środowisk oraz łączeniu ludzi różnych poglądów i przekonań wokół spraw morza i gospodarki morskiej. Premier Mateusz Morawiecki oraz prezes PiS Jarosław Kaczyński skierowali do uczestników spotkania listy.

W pierwszym, odczytanym przez ministra Jacka Sasina, przewodniczącego Komitetu Stałego Rady Ministrów, premier napisał m.in.:

"(...) Kończący się rok był kolejnym etapem intensywnej pracy i nadrabiania wieloletnich zaległości w gospodarce morskiej. Dzięki wspólnym wysiłkom wszystkich mających w sercu rozwój naszej ojczyzny, korzystającej ze swego nadmorskiego położenia, możemy mówić o konkretnych osiągnięciach. Przeładunki w polskich portach przyniosły rekordowe wartości. Priorytetowo traktujemy także nowe inwestycje, jak modernizacja toru wodnego Świnoujście - Szczecin. Wiemy wszyscy, że jest ona niezbędna do rozwoju tych portów. Do pełnego wykorzystania naszego potencjału potrzebujemy  profesjonalnych kadr, potrzebujemy edukacji morskiej na najwyższym poziomie. Dlatego też Akademia Morska w Gdyni stała się Uniwersytetem Morskim - jedynym w tej części Europy. (...) Wszystkie nasze działania i inicjatywy mają jeden wspólny mianownik i cel: ponowne zwrócenie się Polski ku morzu. Życzę, aby nadchodzący rok 2019 był czasem spełnienia wszystkich ambicji i zamierzeń budujących naszą pozycję nad Bałtykiem."

Z kolei Jarosław Kaczyński napisał m.in.:

"Przywrócenie świetności gospodarce morskiej i żegludze śródlądowej to zadania na lata, które będzie wymagało stałego poświęcenia, determinacji i wytrwałości. Mam jednak pewność, że temu zadaniu sprostamy. Wyrasta ona bowiem z doświadczenia, a ono nam mówi, że nie bylibyśmy tam, gdzie dziś jesteśmy, gdyby nie ofiarność, pracowitość, patriotyzm członków Konwentu Morskiego oraz pozostałych osób dobrej woli, wrażliwych na sprawy naszej ojczyzny i polskiego Wybrzeża. A zatem zapału i wiedzy nam nie zabraknie. Wiem, że pod duchową opieką J.E. metropolity gdańskiego oraz pod przewodem pana przewodniczącego Konwentu Morskiego możemy góry przenosić".

Symboliczne wiązanki kwiatów od Konwentu Morskiego otrzymali promowani niedawno na stopnie admiralskie: kadm. Tomasz Szubrycht, komendant-rektor Akademii Marynarki Wojennej, wiceadm. Jarosław Ziemiański, inspektor Marynarki Wojennej oraz wiceadm. Krzysztof Jaworski, dowódca Centrum Operacji Morskich-Dowódca Komponentu Morskiego.

- Pragnę podziękować panu kapitanowi Zbigniewowi Sulatyckiemu, jako szefowi Konwentu Morskiego, który powstawał w sposób prawdziwie ekspresowy - mówił na spotkaniu Marek Gróbarczyk, minister gospodarki morskiej i żeglugi śródlądowej. - Niektórzy wówczas wątpili w rolę Konwentu. Okazało się, że jest to niezwykle istotne ciało, które pracuje intensywnie, ma ogromny wpływ i czyni potężny wkład w obszar całej gospodarki morskiej. Pod kierownictwem pana kapitana ten Konwent pełni rolę, której cała branża oczekiwała - podkreślał szef resortu morskiego.

GL

Zdjęcia: Ks. Rafał Starkowicz

1 1 1 1