Inne

Na początku stycznia odbędzie się II Forum Bezpieczeństwa Przemysłu Morskiego. Spotkanie zostanie poświęcone tematyce bezpieczeństwa w gospodarce morskiej oraz praktycznym aspektom wdrożenia Ustawy o Krajowym Systemie Cyberbezpieczeństwa.

Motywem przewodnim wydarzenia będą nowe technologie, ryzyka występujące w przemyśle morskim oraz kierunki działań na rzecz bezpieczeństwa i cyberbezpieczeństwa sieci IT/OT przemysłu morskiego, a także prace badawczo-rozwojowe w dziedzinie pierwszej Inteligentnej Specjalizacji Pomorza - technologii offshore i portowo logistycznych.

Spotkanie zaplanowano w czwartek, 10 stycznia 2019 roku o godz. 9:00 w Bałtyckim Porcie Nowych Technologii (Gdynia, ul. Czechosławacka 3).

rel

1 1 1 1

Newsletter