Inne

Minister infrastruktury Andrzej Adamczyk wziął udział w zorganizowanej w Wilnie międzynarodowej konferencji TRANSBALTICA 2018 „Innovations and Digitalization: Transport In the Future Economy", poświęcanej wdrażaniu innowacji i technologii cyfrowych w transporcie. Spotkał się też z ministrem transportu i komunikacji Republiki Litewskiej Rokasem Masiulisem.

- Innowacje i technologie cyfrowe to stały element naszego myślenia o infrastrukturze i mobilności. Automatyzacja transportu jest nieunikniona. Polska aktywnie bierze w niej udział i chce mieć realny wpływ na jej kształt. W tym procesie ważna jest jednak szeroka współpraca z różnymi gałęziami gospodarki oraz uzyskanie akceptacji społecznej - podkreślił A. Adamczyk podczas inauguracji konferencji.

Minister Andrzej Adamczyk przedstawił działania oraz plany polskiego rządu w kwestii popularyzacji technologii cyfrowych w transporcie. Wśród nich wymienił prace nad Krajowym Systemem Zarządzania Ruchem oraz wprowadzenie do polskiego prawodawstwa przepisów umożliwiających testowanie rozwiązań autonomizujących transport drogowy.

W trakcie dwustronnych rozmów z ministrem transportu Litwy omówiono m.in. stan realizacji wspólnych projektów infrastrukturalnych Rail Baltica i Via Baltica oraz postępy we wdrażaniu inicjatywy Via Carpatia. Rozmowy dotyczyły również dalszych działań w kwestii Pakietu Mobilności oraz inwestycji infrastrukturalnych przewidzianych do realizacji w ramach przyszłego budżetu Unii Europejskiej.

rel (Ministerstwo Infrastruktury)

Zaloguj się, aby dodać komentarz

Zaloguj się

1 1 1 1

Newsletter