Inne

W Zespole Szkół Morskich w Darłowie uroczyście przekazano symulator nawigacyjny i GMDSS (Global Maritime Distress and Safety System – Ogólnoświatowy system bezpieczeństwa i alarmowania). W uroczystości udział wzięli przedstawiciele władz lokalnych, Kuratorium Oświaty, Urzędu Morskiego w Słupsku, Wojska Polskiego, Straży Granicznej, Straży Pożarnej oraz zaprzyjaźnionych instytucji. Specjalne podziękowania otrzymał Wojciech Wiśniowski - starosta Sławieński oraz Maciej Rek - prezes firmy Enamor.

- Jesteśmy pewni, że przekazany dziś do Zespołu Szkół Morskich w Darłowie nowoczesny symulator pozwoli podnieść jakość kształcenia zawodowego oraz zwiększy szanse absolwentów na rynku pracy – powiedział Maciej Rek, prezes zarządu firmy Enamor, która zrealizowała zamówienie. 

Po uroczystym przecięciu wstęgi, nauczyciel przedmiotów zawodowych, Łukasz Głodowski wraz z uczniami zaprezentowali gościom funkcjonowanie symulatorów. Uczestnicy prezentacji mieli możliwość spróbować swoich sił we wprowadzeniu jednostki do portu w trudnych warunkach atmosferycznych.

W czerwcu planowane jest uruchomienie pracowni ratownictwa morskiego.

rel (Enamor)

1 1 1

Ostatnie ankiety