Inne

W dniach 23-24 listopada na Wydziale Inżynieryjno-Ekonomicznym Transportu Akademii Morskiej w Szczecinie odbędzie się XI Studenckie Sympozjum Transportowo-Logistyczne " 2017".

„SeaPoint” to coroczne wydarzenie organizowane przez Studenckie Koło Naukowe Logistyki i Transportu działające przy Wydziale Inżynieryjno-Ekonomicznym Transportu Akademii Morskiej w Szczecinie. 

Tegoroczne spotkanie związane będzie z dyskusją nt. Nowoczesnych rozwiązań w magazynowaniu i przeładunkach. Po raz kolejny studenci reprezentujący różne ośrodki akademickie spotkają się celem wymiany wiedzy i poglądów na poruszany w Sympozjum temat.

Szczegóły dotyczące Sympozjum znajdują się na stronie internetowej Koła Naukowego Logistyki i Transportu. Na stronie dostępny jest także formularz zgłoszeniowy.

rel (Akademia Morska w Szczecinie)