Inne

W poniedziałek, 2 października na terenie świnoujskiego Portu Wojennego miała miejsce uroczystość przekazania obowiązków dowódcy 12. Dywizjonu Trałowców.

Dowodzenie jednostką objął komandor porucznik Robert Lisowski. Zmienił on komandora porucznika Krzysztofa Szumlickiego, który pełnił obowiązki dowódcy 12. DTR od stycznia 2014 r.

Uroczystość przekazania obowiązków odbyła się w obecności dowódcy 8. Flotylli Obrony Wybrzeża, komandora Krzysztofa Zdonka, zastępcy dowódcy 8. FOW komandora Zygmunta Białogłowskiego, dowódców jednostek wojskowych 8. FOW, kadry dywizjonu oraz zaproszonych gości. Oprawę ceremonii zapewniła świnoujska Orkiestra Wojskowa. Podczas uroczystości na placu apelowym jednostki przekazane zostały symbole dowodzenia - znaki dowódcy dywizjonu. Następnie podpisane zostały protokoły objęcia i zdania obowiązków.

12. Dywizjon Trałowców jest oddziałem taktycznym 8. Flotylli Obrony Wybrzeża przeznaczonym do wykonywania zadań obrony przeciwminowej w zakresie trałowania, poszukiwania, wykrywania i niszczenia min, niszczenia zagród minowych oraz obrony przeciwminowej zespołów okrętów na przejściu morzem. Dywizjon powstał w wyniku przebazowania dwóch grup trałowców typu 254 z Helu do Świnoujścia, w dniu 1 czerwca 1965 roku i na mocy rozkazu dowódcy 8. FOW otrzymał nazwę 12. Dywizjon Trałowców Bazowych. W dniu 1 marca 1994 roku rozkazem dowódcy Marynarki Wojennej nazwę jednostki zmieniono na 12. Dywizjon Trałowców, natomiast dnia 1 czerwca 1996 roku decyzją ministra Obrony Narodowej dywizjon przyjął wyróżniającą nazwę "Woliński".

rel (8. Flotylla Obrony Wybrzeża)