Inne

W środę, 20 września br. w Hotelu Novotel Warszawa Airport odbędzie się XV Międzynarodowa Konferencja i Wystawa Nafta-Gaz-Chemia 2017.

Konferencja rozpocznie się o 9.30 wystąpieniem wprowadzającym Krzysztofa Tchórzewskiego – ministra Energii oraz wystąpieniem Tomasza Stępnia – prezesa zarząGAZ-SYSTEM.

Następnie rozpocznie się panel dyskusyjny pt: „Bezpieczeństwo energetyczne Polski – samodzielnie czy w Unii Europejskiej?”, w którym udział wezmą Łukasz Kroplewski – wiceprezes zarządu ds. rozwoju PGNiG, Rafał Miland – wiceprezes zarządu PERN, Adam Stępień, członek zarządu, dyrektor generalny Krajowej Izby Biopaliw, Tomasz Stępień – prezes zarządu GAZ-SYSTEM, Paweł Turowski – analityk BBN, Jerzy Wiśniewski – prezes zarządu PBG.

W II części panelu pt.: „Perspektywy wspólnego rynku energii” na temat energetyki konwencjonalnej i odnawialnej, strategiach rozwoju energetyki – na przykładzie Niemiec, Skandynawii i Polski, o rozwiązaniach gazowych będą dyskutowali: Bartosz Bieliszczuk, analityk z PISM, Marcin Bortkun – prezes Polsko-Norweskiej Izby Gospodarczej,  Jeppe Danø z dyrektor ds. rynku, Energinet, Alicja Barbara Klimiuk – wiceprezes zarządu ds. Operacyjnych, ENERGA i Simon Irish prezes Terrestrial Energy – który wypowie się na temat reaktorów jądrowych.

Sesje tematyczne będą podzielone na:

  • rynek paliwowy (Rynek detaliczny paliw w przyszłości – po szarej strefie i przed e-mobility oraz E-mobility – nowy konkurent, czy nowe szanse i nowe inwestycje?)
  • gaz ziemny (Rozwój infrastruktury na rynku gazu oraz Konkurencja na rynku gazu – palący temat),
  • chemię (Inwestycje polskiej chemii oraz Chemia specjalistyczna w Polsce).

Partnerem Konferencji został GAZ-SYSTEM, firma strategiczna dla polskiej gospodarki oraz bezpieczeństwa energetycznego. Partnerem Sesji Gaz Ziemny zostało Polskie Górnictwo Naftowe i Gazownictwo (PGNiG) – największa spółka w Polsce zajmująca się poszukiwaniem i wydobywaniem gazu ziemnego i ropy naftowej.

Konferencji będzie towarzyszyć Wystawa pokazująca innowacyjne produkty, technologie i zastosowania.

Szczegóły znajdują się na stronie:

http://www.naftaigaz.ztw.pl/

rel (ZTW)

1 1 1 1