Inne

Na statku płynącym przez Morze Śródziemne odbyła się II Konferencja "Osiągnięcia Studenckich Kół Naukowych Uczelni Technicznych" - STUKNUT'16. Wydział Oceanotechniki i Okrętownictwa Politechniki Gdańskiej zorganizował ją na pokładzie żaglowca STS Pogoria, przemierzającego trasę Civitavecchia - Bonifacio - Portoferraio - Genua. Patronat nad tym wydarzeniem objął profesor Jacek Namieśnik, rektor PG.

Konferencja poświęcona prezentacjom i dyskusji nad osiągnięciami studenckiego ruchu naukowego uczelni technicznych, szczególnie realizowanych w formie projektu zespołowego, odbyła się w dniach 22.10-29.10. Jej celem było umożliwienie studentom uczestniczącym w działalności kół naukowych prezentacji osiągnięć z dziedzin związanych z szeroko rozumianą techniką, w tym mechaniką, budową i eksploatacją maszyn, inżynierią materiałową, transportem, telekomunikacją, informatyką itp. Wyniki prac naukowych bądź aplikacyjnych, będące rezultatem działalności studenckich kół naukowych polskich uczelni technicznych, zostały zaprezentowane podczas pięciu sesji studenckich i trzech sesji plenarnych, wygłoszonych przez członków Komitetu Naukowego.

Swoje prace zaprezentowali m.in. studenci Politechniki Gdańskiej, Szkoły Głównej Służby Pożarniczej w Warszawie, Uniwersytetu Technologiczno-Przyrodniczego w Bydgoszczy, Politechniki Warszawskiej, Akademii Górniczo-Hutniczej, Akademii Morskiej w Gdyni, Politechniki Krakowskiej, Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Krośnie oraz Politechniki Śląskiej. Nad zapewnieniem wysokiego poziomu konferencji czuwał Komitet Naukowy, który nadzorował merytoryczne przygotowanie referatów. Większość prac otrzymała pozytywne recenzje i zostanie opublikowana w punktowanych czasopismach naukowych, takich jak "Mechanik" oraz "Przegląd mechaniczny".

Dla wielu uczestników rejs na pokładzie Pogorii był pierwszym kontaktem z morzem i realiami panującymi na żaglowcu. Wyprawę prowadził kapitan Wiesław Tarełko, profesor Politechniki Gdańskiej i członek komitetu naukowego konferencji. Załoga mogła liczyć na pomoc i opiekę kadry zawodowej (bosman, mechanik, kucharz). W trakcie rejsu uczestnicy konferencji, stanowiący zarazem załogę żaglowca, zostali przeszkoleni przez oficerów wachtowych, zdobywając podstawy wiedzy o żeglarstwie morskim. Zdobyte umiejętności zostały od razu wykorzystane w praktyce podczas wacht nawigacyjnych i gospodarczych. Wrażeń nie brakowało: od wiatru umożliwiającego dobrą żeglugę, przez programowe i kuluarowe dyskusje, po wchodzenie na reje, sterowanie, stawianie żagli i poznawanie odwiedzonych portów. W trakcie trwającego siedem dni rejsu przebyto 386 mil morskich, momentami przy wietrze dochodzącym do 7 w skali Beauforta.

rel (Politechnika Gdańska)

1 1 1 1

Newsletter