Inne

W dniu 30 września przedstawiciele Zarządu Morskiego Portu Gdynia SA uczestniczyli w roboczym spotkaniu Forum Korytarza Bałtyk-Adriatyk. Spotkanie prowadził Europejski Koordynator Korytarza Bałtyk-Adriatyk prof. Kurt Bodewig.

Udział w nim wzięli przedstawiciele Komisji Europejskiej (DG MOVE, INEA) oraz zarządcy infrastruktury (koleje, drogi, porty morskie i śródlądowe, terminale, Regiony) z 6 krajów przez które przebiega Korytarz. Obecni byli również reprezentanci ministerstw odpowiedzialnych za infrastrukturę transportową. Omawiano zagadnienia związane z harmonogramem prac niezbędnych w celu osiągnięcia pożądanego stanu infrastruktury transportowej Korytarza zgodnie z zapisami Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE)Nr 1315/2013 z 11 XII 2013 oraz raportem końcowym listy projektów infrastrukturalnych Korytarza zaplanowanych przez poszczególne państwa do realizacji w okresie do roku 2030.

1 1 1 1

Źródło: