Inne

Wiosną zostanie otwarta nowa inwestycja Narodowego Muzeum Morskiego w Gdańsku - Centrum Konserwacji Wraków Statków wraz z Magazynem Studyjnym w Tczewie. Uroczystość położenia kamienia węgielnego pod budowę placówki odbyła się 24 listopada ubiegłego roku.

Tczewskie Centrum Konserwacji Wraków to nowatorska i rzadko spotykana w Europie inwestycja. Projekt stanowią dwie przenikające się bryły, które wyznaczają wewnętrzny podział na dwie podstawowe części - Pracownię Konserwacji i Magazyn Studyjny wraz z Salą Ekspozycyjną. Dotychczas Muzeum borykało się z problemem przechowywania wielkogabarytowych eksponatów, m.in. zabytkowych jachtów oraz części konstrukcyjnych średniowiecznych wraków łodzi i statków - nowa inwestycja, której budowa zakończy się prawdopodobnie w kwietniu 2016 roku, rozwiąże ten problem.

Zobacz video:  

W Sali Ekspozycyjnej, o powierzchni ok. 313 m2, będą przechowywane i udostępniane zwiedzającym zabytki wielkogabarytowe. W tym też miejscu prezentowane mają być m.in. trzy historyczne jachty: Dal, Opty i Kumka IV oraz części konstrukcyjne zabytkowych statków. Druga przestrzeń Magazynu Studyjnego - Antresola - o powierzchni ok. 169 m2, wyposażona będzie w przeszklone regały przesuwne, w których eksponowane będą muzealia o małych rozmiarach. Pozostałą część powierzchni użytkowej tczewskiej filii NMM zajmować będą przestrzenie Pracowni Konserwacji, gdzie oprócz prac badawczo- konserwatorskich, planowane są działania związane z digitalizacją zabytków ruchomych.

Projekt "Centrum Konserwacji Wraków Statków wraz z Magazynem Studyjnym w Tczewie" realizowany jest w ramach Programu "Konserwacja i rewitalizacja dziedzictwa kulturowego". Wsparcia udzielono z funduszy norweskich i funduszy EOG, pochodzących z Islandii, Liechtensteinu i Norwegii oraz środków krajowych. Całkowity koszt projektu wynosi 22 mln zł. Zadanie jest realizowane w partnerstwie polsko-norweskim z Narodowym Muzeum Morskim w Oslo oraz z Muzeum Historii Kultury w Oslo. Tczewska filia Narodowego Muzeum Morskiego jest już drugą, po Ośrodku Kultury Morskiej, inwestycją dofinansowaną z tego typu funduszy. 

rel (Narodowe Muzeum Morskie) 

1 1 1 1

Newsletter