Inne

Od 20 maja kładka nad kanałem portowym w Ustce będzie nieczynna. Wszystko z powodu remontu nabrzeża pilotowego, które zaplanował Urząd Morski w Słupsku. Wstępnie kładka ma być nieczynna aż do 30 czerwca. Możliwe jednak, że przebudowa nabrzeża skończy się wcześniej.

Modernizacja nabrzeża pilotowego związana jest ze zniszczeniami po ostatnim huraganie "Ksawery", który znacznie uszkodził to nabrzeże.  Urząd Morski w Słupsku wyłonił już wykonawców robót w Porcie Ustka. Pierwsza dotyczy uszczelnienia palisady konstrukcji wsporczej Nabrzeża Pilotowego przy zastosowaniu geobagów wraz z zabezpieczeniem antykorozyjnym ściągów stalowych i rozpór z ceowników. Wykonawcą jest Krzysztof Bobrowski z Jeżyc. Koszt robót wynosi 628.999,49 zł, a termin zakończenia planowany jest na 16 czerwca 2014r. Kolejne roboty dotyczą remontu oczepu Nabrzeża Słupskiego. Wykonawcą jest "Cetech" Sp. z o.o. z Gdańska. Koszt robót wynosi 352.831,04 zł. Termin zakończenia planowany jest do 30 września 2014r. Zamówienia będą finansowane ze środków Unii Europejskiej w ramach Programu Operacyjnego "Zrównoważony rozwój sektora rybołówstwa i nadbrzeżnych obszarów rybackich 2007-2013".

Hubert Bierndgarski

fot. H. Bierndgarski

1 1 1 1