Inne

Otwarty rejestr Wysp Marshalla zanotował kolejny rok intensywnego wzrostu; w 2011 roku tonaż brutto statków zarejestrowanych pod tą banderą zwiększył się o 20% osiągając wielkość 78 mln jednostek.

Japońscy armatorzy stanowią piątą pod względem wielkości grupę narodową armatorów rejestrujących statki na Wyspach Marshalla, a przyrost ich floty w tym rejestrze wyniósł także 20%.  Obecnie rejestr Wysp Marshalla jest trzecim pod względem wielkości na świecie, liczącym w końcu pierwszego kwartału 2012 r. 2634 statki, o łącznym tonażu brutto zbliżającym się do poziomu 81 mln jednostek. Jest jedynym, dużym, otwartym rejestrem umieszczonym na Białych Listach obydwu porozumień (paryskiego i tokijskiego) i nieprzerwanie od siedmiu lat posiadającym status Qualship 21 amerykańskiego Coast Guardu.

1 1 1 1