Inne
Norweski armator Green Reefers zanotował w drugim kwartale stratę w wysokości 11 mln $.

I choć jest ona mniejsze od 13-milionowej starty zanotowanej w ubiegłym roku, to armator ostrzega przed pogarszającą się sytuacją na skutek kurczenia się rynku konwencjonalnych ładunków chłodzonych na rzecz przewozów kontenerowych.

Sytuacja na rynku jest bardzo ciężka, malejący eksport ryb z Norwegii i Zachodniej Afryki spowodował spadek stawek do najniższego poziomu w historii, a w efekcie do złomowania, tylko w pierwszej połowie bieżącego roku, 33 chłodniowców. Coraz większa ilość ładunków chłodzonych przewożona jest w kontenerach, w efekcie czego systematycznie maleje znaczenie i dochodowość konwencjonalnych przewozów chłodniczych.

Green Reefers liczy jednak na to, że dalsze złomowania statków, przy braku zamówień na nowe jednostki pozwoli na wzrost stawek przewozowych.
1 1 1 1

Źródło: