Inne
Program

6 września 2011 r. (wtorek)
10-11 - uroczyste otwarcie Baltexpo 2011
11.30-14 -1 KONFERENCJA: EUROPEJSKI PRZEMYSŁ STOCZNIOWY - STAN, PERSPEKTYWY, WYZWANIA ' (Przegląd polskiego przemysłu stoczniowego, przewagi konkurencyjne, możliwości współpracy. Europejski przemysł stoczniowy - jego silne strony i plany produkcyjne. Przyszłość finansowania produkcji przemysłu stoczniowego i morskiego).
14.30-16.30 - II KONFERENCJA: PRZYSZŁOŚĆ INFRASTRUKTURY PORTÓW MORSKICH W POLSCE (Inwestycje infrastrukturalne w portach morskich. Strategia rozwoju portów morskich. Transport, logistyka, spedycja w portach. Dostęp do portów. Rozwój transportu intermodalnego.)

7 września 2011 r. (środa)
MIĘDZYNARODOWA KONFERENCJA "MORSKA ENERGETYKA WIATROWA I PRZEMYSŁ OFFSHORE"
Sesja 1 - Perspektywy energetyki wiatrowej w Europie i Polsce
10-10.20 - oficjalne otwarcie konferencji i powitanie uczestników
10.20-10.40 - Rozwój morskiej energetyki wiatrowej w Europie do 2020 roku
10.40-10.55 - Nowe regulacje prawne dla rozwoju morskiej energetyki wiatrowej
10.55-11.15 - Planowanie i rozwój energetyki wiatrowej na obszarach morskich w Niemczech
11.15-11.30 - Potencjał rozwojowy morskiej energetyki wiatrowej w Polsce
Sesja 2 - Morska energetyka wiatrowa: doświadczenia praktyczne, szansę i wyzwania
; 11.50-12.10 - Morska energetyka wiatrowa i rozwój regionalny: Rostock jako studium przypadku
12.10-12.25 - Doświadczenia z realizacji morskiej farmy wiatrowej Alpha Ventus
12.25-12.40 - Doświadczenia w przygotowaniu i realizacji farm wiatrowych Sódra Midsjóbanken i Rodsand II
12.40-12.55 - Eksploatacja i utrzymanie morskich farm wiatrowych - Jan Talaśka
12.50-13.10 - Doświadczenia w przygotowaniu morskiej farmy wiatrowej: ocena zasobów wiatru na platformie pomiarowej FIN01
13.10-13.30 - Uwarunkowania rozwoju morskiej energetyki wiatrowej w Europie Północnej
Sesja 3 - Rozwój sieci dostawców dla sektora morskiej energetyki wiatrowej
14.15-14.30 - Projekt South Baltic OFFER: wsparcie dla rozwoju przemysłu w sektorze morskiej energetyki wiatrowej
14.30-14.45 - Badania i rozwój dla sektora morskiej energetyki wiatrowej
14.45-15.00 - Specjalistyczne jednostki pływające dla budowy i obsługi morskich farm wiatrowych
Polskie przedsiębiorstwa działające w sektorze morskiej energetyki wiatrowej:
15-15.10 - GSG Towers sp. z o.o.- Crist SA
15.10-15.20 - Lotos Petrobaltic SA
; 15.20-15.30 - Polskie Sieci Morskie SA
15.30-15.40 - Energomontaż-Północ Gdynia sp. z o.o.
15.40-15.50 - H. Cegielski - Poznań SA
15.50-16.00 - Podsumowanie i zakończenie konferencji
IV KONFERENCJA: BEZPIECZEŃSTWO PORTÓW I ŻEGLUGI NA MORZU BAŁTYCKIM
11.15-12.45 - Sesja I - Ochrona żeglugi i portów, zagrożenia i wezwania (Obecne zagrożenia portów bałtyckich
i żeglugi: zagrożenia eksploatacyjne, wynikające z wielkości strumieni transportowych, transport ładunków nie-
bezpiecznych, w tym ropy naftowej, bezpieczeństwo gazoportu i zbiornikowców LNG, żegluga promowa i statków pasażerskich, terroryzm i piractwo, zorganizowana działalność przestępcza, integracja nadzoru morskiego, jako instrument poprawy bezpieczeństwa żeglugi) •13.45-15.45 - Sesja II - Nowoczesne technologie dla bezpieczeństwa obszarów morskich (Plany, programy, zapotrzebowanie. Potrzeby portów i żeglugi w zakresie zaawansowanych technologii bezpieczeństwa. Systemy monitorowania ruchu statków. Systemy monitorowania toni wodnej. Środki łączności, kierowania i dowodzenia. Systemy i środki odmowy dostępu. Specjalistyczne jednostki pływające: interwencyjne, patrolowe, ratownicze, gaśnicze i inne)
Indywidualne prezentacje produktów i rozwiązań.

8 września 2011 r. (czwartek)
11-15 - Seminarium "Technologie Informatyczne dla Przemysłu Okrętowego", "Innowacje - od pomysłu do przemysłu" TIPO 2011
DEBATA - "DZIENNIK BAŁTYCKI" - "System finansowania przemysłu stoczniowego w Polsce - sposoby pozyskiwania funduszy na rozwój i budowę statków".
1 1 1 1

Źródło:

Newsletter