Platforma ENSCO 100 w Gdańsku

Powrót

Stocznie

40 zdjęć

Platforma ENSCO 100 (platforma typu jack-up) przypłynęła do Gdańskiej Stoczni Remontowa na ponad trzymiesięczny remont połączony z jej modernizacją.


2 czerwca 2009 r. ok. godziny 4:00 grupa czterech gdańskich pilotów weszła na jej pokład, aby przeprowadzić bardzo trudną operację wprowadzenia platformy do portu wewnętrznego. Szerokość platformy wynosząca ok. 90 m jest tylko o kilka metrów mniejsza niż szerokość kanału portowego w najwęższym jego miejscu.

Nr IMO: 8752661
Bandera: Liberia
Armator: Ensco Offshore International Company, USA
Głębokość akwenu: 100 m
Długość / głebokość odwiertu: 9144 m
Nośność pokładu (variable loads): 5204 t
Wysokość wiertni: 48,76 m
Całkowita wysokość nóg: 152 m
Długość całkowita: 90,53 m
Szerokość: 89,00 m