Stocznia Remontowa - wodowanie Coral Methane

Powrót

Stocznie

13 zdjęć

Wodowanie pierwszego budowanego w Polsce gazowca LNG - Coral Methane. 7 maja 2008, Stocznia Północna S.A. – Grupa Remontowa.