Pol-Euro

Powrót

Armatorzy

36 zdjęć

BOCHNIA - drobnicowiec konwencjonalny, 6372 DWT. Statek został sprzedany w 2006 roku i przemianowany na Rabbana.