HLJV Innovation

Powrót

Statki

10 zdjęć

HLJV Innovation po wodowaniu i wydokowaniu z suchego doku Stoczni Crist (16 maja 2012 r.)
Fot. Piotr B. Stareńczak