Bezpieczeństwo

Rozpoczyna się najważniejsze przedsięwzięcie szkoleniowe 8 Flotylli Obrony Wybrzeża, czyli ćwiczenie . Od 1 marca marynarze 8FOW dołączą do trwającego już ćwiczenia pk. Dragon-24, które jest sprawdzianem zdolności polskich Sił Zbrojnych do reakcji na potencjalny wielowymiarowy kryzys o charakterze zbrojnym.

Ćwiczenie Wargacz-24 realizowane w ramach ćwiczenia Dragon-24 jest najważniejszym przedsięwzięciem szkoleniowym 8 Flotylli Obrony Wybrzeża w 2024 roku, realizowanym w wymiarze narodowym. Jego istotą jest realizacja zadań przez wszystkie siły wchodzące w skład Flotylli w ramach przygotowania do udziału w połączonej operacji obronnej w warunkach kryzysu na terytorium RP. Wezmą w nim udział marynarze wszystkich jednostek 8FOW zarówno z dywizjonów okrętów jak i jednostek brzegowych. Każda z jednostek będzie realizowała zadania zgodnie z przygotowanym do tego celu obszernym scenariuszem. Przez cały najbliższy tydzień na wodach Zatoki Pomorskiej, Bałtyku Środkowego oraz Zatoki Gdańskiej marynarze będą wykonywali szereg zadań bojowych realizując m.in. strzelania z artylerii okrętowej, zadania minowe i przeciwminowe, obronę przed atakami z powietrza, operacje transportu wojsk i techniki wojskowej, a także epizody uwzględniające ratownictwo morskie.

Przećwiczone zostaną procedury reagowania na zagrożenia asymetryczne oraz elementy obrony przeciwawaryjnej, OPA - m.in. walka z pożarem czy udzielanie wzajemnej pomocy w usuwaniu uszkodzeń i awarii okrętowych. Na morze wyjdą między innymi okręty transportowo-minowe, trałowce, a także pomocnicze jednostki pływające.

Wiele scenariuszy odbędzie się również na lądzie, gdzie intensywnie działać będą 8 Batalion Saperów i 8 Dywizjon Przeciwlotniczy zapewniając m.in. wsparcie inżynieryjne oraz przeciwlotnicze siłom 8. FOW. Zabezpieczeniem logistycznym zajmie się Komenda Portu Wojennego Świnoujście. W ramach ćwiczenia zaplanowano wspólne epizody z siłami Brygady Lotnictwa MW oraz gdyńską 3 Flotyllą Okrętów, która równolegle przeprowadzi manewry pk. Ostrobok-24. Obydwa przedsięwzięcia podsumowują rok szkoleniowy w największych związkach taktycznych Marynarki Wojennej. Ćwiczenie taktyczne z wojskami zakończy się 8 marca.


8 Flotylla Obrony Wybrzeża w Świnoujściu jest związkiem taktycznym, którego głównym zadaniem jest obrona polskich obszarów morskich, utrzymanie reżimu operacyjnego w przybrzeżnej strefie obrony oraz udział w obronie wybrzeża morskiego. W swoich strukturach skupia wszystkie siły szeroko rozumianej wojny minowej Marynarki Wojennej RP. Siły okrętowe 8. FOW stacjonują w Porcie Wojennym w Świnoujściu i Gdyni.

rel (8. FOW)

Fot.: 8. FOW

Zaloguj się, aby dodać komentarz

Zaloguj się

1 1 1 1
Waluta Kupno Sprzedaż
USD 3.8734 3.9516
EUR 4.2084 4.2934
CHF 4.2625 4.3487
GBP 4.921 5.0204

Newsletter